Strona główna
  "Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie !"

  Potrzebna pomoc dla Viktorii

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Mapa strony

 

Aktualności

Prewencyjnie po wakacjach

VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie

VI Powiatowe Manewry Medyczne w Zakrzewie

Awanse na wyższe stanowiska służbowe

Doskonalenie zawodowe w sierpniu

VI Bieg Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski z udziałem złotowskiego strażaka

Podziękowania za profesjonalizm...

Nie samym pożarnictwem żyje strażak

Zbiórka rocznicowa Powstania Warszawskiego

Doskonalenie zawodowe w lipcu

Szkolenie kierowca konserwator sprzętu ratowniczego OSP

Prewencyjnie na festynie w Czernicach

70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie

Bezpieczniej w harcerskich obozowiskach

Prewencyjnie dla harcerzy

ZŁOTÓW – prewencyjny czerwiec złotowskich strażaków

Doskonalenie zawodowe JRG m-c czerwiec

Harcerze uczestnikami szkoleń dla abonentów sieci UKF

Bezpieczeństwo letniego wypoczynku

Prewencyjnie wsród służby Lasów Państwowych

Kierunek Częstochowa

Nietypowe działania na wysokości

Sześć epizodów ćwiczeń PSP i PZZK

ZŁOTÓW – prewencja społeczna w placówkach oświatowych.

Ogólnopolski Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych

Doskonalenie zawodowe JRG m-c maj

V Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej

Druhowie OSP Łąkie z wizytą w przedszkolu

Zespół Inspekcyjny KW PSP na terenie powiatu złotowskiego

Strażacy w przedszkolu w Starej Wiśniewce

Powiatowy Dzień Strażaka w KP PSP Złotów

ZŁOTÓW – STRAŻACKIE UROCZYSTOŚCI W PEŁNI

Doskonalenie zawodowe JRG m-c kwiecień

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w KP PSP

PRĘDKOŚĆ BRAWURA, ALKOHOL I NARKOTYKI ZABIJAJĄ

Szkolenie podstawowe członków OSP zakończone!

Spotkanie Zarządu KEiR Pożarnictwa z Kierownictwem KP PSP Złotów

Konkurs dla OSP "Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi".

Eliminacje wojewódzkie OTWP

Doskonalenie zawodowe w miesiącu marcu

Finał powiatowy wiedzy pożarniczej

Odprawa w złotowskiej KP PSP

Na STRAŻY wielkopolskich lasów

Turniejowe zmagania w Zakrzewie

Rozpoznanie operacyjne centrum logistycznego w Jastrowiu

Dla bezpieczeństwa w rolnictwie

Cykl szkoleń w zakresie obsługi AED rozpoczęty

Rozpoznania operacyjne obiektów

spoKREWnieni służbą

Szkolenie ratujące życie

Defibrylatory AED w Gminie Złotów

Zalesie –klimat zebrania sprawozdawczego

Młodzież z ochroną przeciwpożarową w Złotowie

Wspólnie dla wielkoplskiej Wsi

Doskonalenie zawodowe JRG – luty

Uroczysta zmiana służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej

spoKREWnieni służbą

Szkolenie w zakresie współdziałania z Lasami Państwowymi

OTWP w Tarnówce

Inspekcja gotowości operacyjnej w jednostkach OSP

Rozpoznanie operacyjne TERG SA

Prewencyjnie wśród złotowskich przedszkolaków

Narada roczna - sprawozdanie z działalności KP PSP w Złotowie za 2017 rok

Krajenka - Akcja prewencyjna w szkołach

Prewencyjnie wśród młodych piłkarzy

Doskonalenie zawodowe JRG – styczeń

Prewencja społeczna w złotowskich szkołach podstawowych.

Wizyta Posła na Sejm RP

Kampania sprawozdawcza 2018 rozpoczęta

APEL KP PSP Złotów- bezpieczny zimowy wypoczynek

Złotowska kampania "Czad i ogień-obudź czujność"

Dostęp do Krajowego Systemu Ostrzegania

Spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa

Wzmocnienie potencjału operacyjnego jednostek OSP

Doskonalenie zawodowe JRG w grudniu

Akcja informacyjno - prewencyjna w Gminie Lipka

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

Akcje informacyjno-prewencyjne w placówkach edukacyjnych powiatu

Podsumowanie strażackiego współdziałania ze służbami energetycznymi

Złotów – doskonalenie zawodowe w JRG – Listopad

Odprawa operacyjna z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu

"Strażacy dla Ninki"

Złotów - odprawa służbowa w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Złotów - Akcja krew

Złotów – ćwiczenia kompanii pożarniczej pk. WODA 2017

Szkolenie w Nadleśnictwie Lipka

Święto Niepodległości po strażacku

Szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE !!!

Widekonferncja z Wojewodą po "GRZEGORZU"

Doskonalenie zawodowe JRG w październiku

Spotkanie w Starostwie

Wyróżnienia za działania ratownicze

Spotkanie robocze kierownictwa Komendy z władzami samorządowymi Gminy Lipka

Prezentacja zawodu strażaka gimnazjalistom w Świętej

RKO - bicie rekordu

Złotów – doskonalenie zawodowe w JRG – WRZESIEŃ

Prewencyjnie u Przedszkolaków w Świętej

Piąta "Przemyska Dycha"

Rozpoznania operacyjne obiektów zabytkowych

Bezpieczeństwo w mieście Złotów – obrady Komisji Bezpieczeństwa

Prewencyjnie na święcie plonów

Doskonalenie zawodowe JRG w sierpniu

Strażak ze Złotowa Mistrzem Wielkopolski

Spotkanie z Gronem Pedagogicznym w Świętej

Kolejny burzowy weekend w powiecie złotowskim

Usuwanie skutków nawałnic

Wideokonferencja z Wojewodą i Wielkopolskim Komendantem PSP

Odwiedziny Strażaków na stanicy harcerskiej

Doskonalenie zawodowe JRG w lipcu

Bezpieczne wakacje w Skicu

Bezpiecznie w Sypniewie

Sołtysiada w Tarnówce

ZŁOTÓW – Kręci Mnie Bezpieczeństwo z MDP Zakrzewo

X Zawody spławikowe strażaków 2017

Bezpieczny wypoczynek

Krempna – VI Podkarpacki Bieg Strażaków

Inspekcja gotowości operacyjnej na terenie powiatu złotowskiego

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Strażacy OSP odnowili uprawnienia KPP

X Spławikowe Zawody Wędkarskie Strażaków z terenu powiatu złotowskiego

Zaproszenie na X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Bieg ,,Razem dla Bezpieczeństwa"

Złotowsko-Zakrzewski zlot samochodów zabytkowych i pożarniczych

Podział środków MSWiA dla OSP spoza KSRG

Bezpiecznie w Lipce

Zdarzenia meteo na powiecie

X Bieg Strażacki im. Adriana Kotkowskiego.

Powiatowy Dzień Strażaka

PODZIĘKOWANIA ZA UDANĄ AKCJĘ RATOWNICZĄ

Podział dotacji KSRG

ANOMALIA POGODOWE NAD POWIATEM ZŁOTOWSKIM

JASTROWIE; W RODZINIE MOC – NIE PRZEMOC!

70 lat OSP i zawody pożarnicze w Radawnicy

Pokazy i prelekcje dla uczniów ZS w Świętej

Doskonalenie zawodowe – ćwiczenia na obiekcie Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie

Akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo" w banku SBL Złotów

Szkolenie pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych

STRAŻACKIE AED W SKUTECZNEJ AKCJI RATOWNICZEJ

Nagrody konkursu plastycznego z okazji 25-lecia PSP rozdan

XI Bieg ZAWILCA

Strażacy zapraszają na wydarzenie

Kręci mnie bezpieczeństwo w Przedszkolu nr 2 w Złotowie

„Kręci mnie bezpieczeństwo” wśród przedszkolaków

Niewybuch przy DW 188 - Lipka

Spotkanie prewencyjne z pracownikami gminnego przedszkola w Lipce

Uroczystość rocznicowa zakończenia II Wojny Światowej

Biegają i pomagają

Dzień strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie

Dzień Flagi w KP PSP

Wietrzny poranek w Straży Pożarnej

Narada podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego

Warsztaty szkoleniowe z pożarów wewnętrznych

Prewencyjnie w Jastrowiu

Prewencyjnie w CKZIU Złotów

Warsztaty ratownictwa technicznego

Pożar zabudowań gospodarczych

Szkolenie podstawowe członków OSP

Prewencyjnie dla społeczeństwa

"25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" - roztrzygnięcie

Eliminacje Powiatowe OTWP

Sukces funkcjonariusza na I Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków PSP

Marcowe odwiedziny w KP PSP

Ćwiczenia na obiekcie RSP w Dolniku

Akcja spoKREWnieni służbą

Pokazy ratownicze i prewencja społeczna

Podsumowanie działalności w KP PSP za 2016 r.

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

Wsparcie realizacji planów KP PSP Złotów

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe obszarów wiejskich

Zjazd Gminny ZOSP RP Gminy Lipka

Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP

Nagrodzeni w konkursie plastycznym

Warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego

Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok

Porozumienie o współpracy służb

Statystyka KP PSP 2014 podsumowanie

Podsumowanie dekady (2005-2014)

Zagrożenie czadem - kampania informacyjno-prewencyjna Komendy Powiatowej PSP w Złotowie

Podsumowanie działalności za 2012

Informacja dotycząca naboru do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej - III etap

Informacja dotycząca naboru do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

Bezpieczne wakacje - portal edukacyjny

Zdarzenia

Pożar lasu na Hawajach

Wypadek Ptusza

Pożar w Świętej

Dachowanie na drodze koło Józefowa

Wypadek Krajenka

Wypadkowy weekend

Zderzenie osobówki z jednośladem

Kolejny pożar w czasie prac polowych

Zdarzenie z gazem

Interwencje burzowe

Wakacyjny wypadek za Kujaniem

Zdarzenie w trakcie prac polowych

Zestawienie interwencji za okres 20-23 lipca 2018 r.

Intensywne opady deszczu

Pożar podczas zbioru zboża N. Wisniewka

Rozpoczęly się żniwa...

Anomalia pogodowe powiatu złotowskiego

Pożar od zwarcia w linii energetycznej

Pożar budynków produkcyjno - magazynowych w Zakrzewie

Pożar budynku w Głubczynie w pobliżu jeziora Wapieńskiego

Kolizja z udziałem "Hybrydy"

Kolizja w Węgiercach

Pożar budynku w Czernicach

Ciężarówka w lesie

Pożar zabudowań garażowych

Seria wypadków drogowych

Kolejny wypadek na drodze krajowej.

Tragiczny w skutkach wypadek na drodze krajowej nr 11

Pożar stodoły przy DW 188 G.Lipka

Wypadek DW 188 w pobliżu Lipki

Zakrzewo -pożar budynku stolarni

Złotów - wypadek osobówki

Pożar budynku na terenie byłego lotniska

Pożar budynku mieszkalnego w Nadarzycach

Wypadek Zalesie

Wypadek Zawilce

Okonek - pożar w budynku wielorodzinnym

Orkan Fryderyka na ziemi złotowskiej

Zdarzenia kominowe powiatu złotowskiego

Wypadek na DW188 - Skórka

Wypadek na DW 189 Śmiardowo Zł. - Kujan

Wypadek osobówek na DK11-Płytnica

Tragiczny wypadek na DK22

ZŁOTÓW – styczniowe zalania dróg i posesji

Zdarzenia z pierwszej doby 2018 roku

Niespokojne święta złotowskich strażaków

Weekendowe poszukiwania osoby zaginionej

Wypadek ciężarówki na DK11

Pożary kominowe - komunikat

Pożar budynku mieszkalnego

Przerwany gazociąg średniego ciśnienia.

Pożar na terenie byłego lotniska wojskowego

Osobówka i traktor z beczkowozem

Wypadek drogowy na DK11

Orkan "Grzegorz" nad powiatem

Zdarzenie na torach

Wypadek na trasie Stara Wiśniewka – Łąkie

Kolizja czterech pojazdów pod Skórką

Wypadek drogowy na drodze powiatowej Lipka - Sępólno Krajeńskie

NZK - pomoc dotarła na czas.

Potrącenie rowerzysty

Motocykl i osobówka

Złotów – kolejny pożar okresu żniwnego

Pożar od linii energetycznej

Śmierć nocą na drodze

Osobówka ścięła drzewo.

Kolejny tragiczny wypadek drogowy

Pożar dostawczaka na drodze krajowej

Wypadek na trasie Krajenka-Czajcze

Anomalie pogodowe na terenie powiatu

Pożary upraw rolnych

Kolejna akcja poszukiwawcza

Chalimie pożar lokalu mieszkalnego

Wypadki na drogach krajowych 25 lipca 2017r.

Pożar lakierni w Okonku

W Kleszczynie spłonęła stodoła

Wypadek ze skutkiem śmiertelnyn

Złotów – uszkodzony budynek mieszkalny

Złotów – pożar przyczepy kempingowej i nie tylko ….

Pożar samochodu osobowego w Lipce

Wypadek osobówki Kiełpin-Łąkie

Akcja poszukiwawcza zakończona sukcesem

Wypadek Tarnówczyn

Zakrzewo - Pożar w Domu Seniora

Kolejne Izolowane Działania Medyczne

Pożar ze skutkiem śmiertelnym

Niebezpieczny wykop

Wypadek na trasie Zakrzewo – Lipka, DW 188

Poszukiwanie zaginionej osoby

Śmiertelny wypadek na trasie Jastrowie - Pniewo

Tragiczny początek wiosny

Zderzenie pociągu z pojazdem ciężarowym

Pożar garaży w Podróżnej

Wypadek drogowy Brzeźnica-Budy

Zatrucie tlenkiem węgla w Okonku

Wpadek na krajówce w Jastrowiu

Pożar w Mędzybłociu

Pożar budynku gospodarczego w Jastrowiu

Kominowe zagrożenia

Śmierć w pożarze

Weekendowe zdarzenia drogowe

Losowe zdarzenie w lesie

Wybuch butli z gazem w Anielinie

Wypadek Radawnica-Lędyczek

Anomalia pogodowe -powiat

Powiało na powiecie

Pożar budynku mieszkalnego w Pieczynie

Wypadek DW 188 - Płosków

Pożar budynku inwentarskiego w Lipce

Spłonęło wyposażenie stolarni

Niebezpiecznie pod wiaduktem

Pożar budynku gospodarczego w Świętej

Ćwiczenia

KRAJENKA – ćwiczenia na zakładzie produkcyjno-magazynowym

AMCOR Flexibles Złotów

Ćwiczenia na obszarch leśnych "POLIGON 2018"

Ćwiczenia na obiektach magazynowych

Ćwiczenia na zalodzonych akwenach pk. "LÓD 2018"

Ćwiczenia na zakładzie stolarskim

Złotów-ćwiczenia ewakuacyjne

Akcja "BURZA" w złotowskiej KP PSP

Ćwiczenia praktyczne JOP w Jastrowiu

Ćwiczenia ewakuacyjne w CKZiU Złotów

Ćwiczenia Areszt Śledczy

Manewry Ratownictwa Medycznego w powiecie wągrowieckim.

Ćwiczenia na obiektach Szpitala Powiatowego

Ćwiczenia na obiekcie Sądu Rejonowego

Manewry Medyczne Zakrzewo

ZŁOTÓW – ĆWICZENIA ZBIORNIK 2017

Nocne ćwiczenia na zakladzie przerobu drewna

"Borówno 2017" Ćwiczenia doskonalące.

Ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. SMOLARY 2017”

Ćwiczenia strażackie w gminie Lipka

Ćwiczenia Muzeum Ziemi Złotowskiej

Warsztaty pożarowe strażaków

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl