Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-11-30

Złotów- sprzęt dla OSP Złotów z funduszu sprawiedliwości

23 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta w Złotowie dokonano oficjalnego przekazania sprzętu i wyposażenia zakupionego przez samorząd dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęt o wartości 10 tyś. zł. trafił do miejscowej jednostki OSP Złotów z czego Fundusz dofinansował zadanie w wysokości 99 % kosztów zakupu. W skład zakupionego sprzętu wchodzi:         

- walizka z wyposażeniem do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych działań na drodze a także w innych obszarach działań oraz doskonalenia zawodowego, ćwiczeń praktycznych.

- przenośny zestaw oświetleniowy LED  wraz z latarkami indywidualnego wyposażenia strażaka prowadzącego działania ratowniczo-gaśnicze.

- detektor wielogazowy ALTAIR 4X przeznaczony do wykrywania metanu, siarkowodoru, tlenku węgla oraz ubytku tlenu posiadający jednocześnie trzy rodzaje sygnalizacji (akustyczną, optyczną i wibracyjną). Urządzenie umożliwia stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem.

Przekazania sprzętu  dla jednostki OSP w Złotowie dokonał Burmistrz Adam Pulit, życząc jednocześnie jak  najdłuższego użytkowania w zakresie prowadzonych działań interwencyjnych i zabezpieczających realizowanych na terenie miasta oraz przyległym obszarze chronionych przez pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej. Z ramienia OSP w Złotowie odbioru  sprzętu dokonali Prezes Janusz Winnicki wraz z Naczelnikiem Kazimierzem Wiebskowskim.

 

Opracowanie/zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: UM Złotów, OSP Złotów

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl