Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2019-09-02

ZŁOTÓW – pożar duży sterty słomy i siana

31 sierpnia 2019r. o godz. 17.21 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze stert słomy w m. Ciosaniec. Na miejsce zdarzenia zadysponowano niezwłocznie najbliższe jednostki OSP z terenu gminy Okonek oraz gminy Jastrowie oraz zastęp gaśniczy z KP PSP Złotów. Po przeprowadzeniu rozpoznania potwierdzono, że pożarem objęta jest już cała sterta, łącznie ok. 120 ton, położona na skraju miejscowości, w pobliżu przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia a zmienny porywisty wiatr powodował gwałtowne wypalanie się składowanej słomy w związku, z czym dodatkowo zadysponowano kolejne jednostki oraz utworzono punkt czerpania wod w m. Pniewo na lokalnym jeziorze a bezpośrednio na terenie akcji w celu zapewnienia wymaganej ilości środka gaśniczego utworzono bufor wodny – zbiornik szybkorozstawialny o pojemności 20 m3. W wyniku prowadzonych działań ograniczono skutecznie potencjalne zagrożenia przerzutu ognia dla zlokalizowanych w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W trwających ponad 12 godzin działaniach zaangażowanych było łącznie 40 strażaków z jednostek OSP i PSP dysponujących 11 samochodami gaśniczymi i specjalnymi wspartych służbami Pogotowia Energetycznego oraz Policji.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjecia KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl