Strona główna

 

  LIST PREZESA RADY MINISTRÓW PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO.

 

  List Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego   "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku"

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-08-06

Odwiedziny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Batorowa w złotowskiej komendzie

W dniu 6 sierpnia 2019 siedzibę JRG Złotów odwiedziła 29 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Batorowa, która jest w trakcie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego. Celem wizyty było poznanie organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu złotowskiego. 

Młodzi adepci pożarnictwa odwiedzili Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego oraz Punkt Alarmowo Dypozycyjny na terenie komendy, gdzie poznali zasady zgłaszania zdarzeń oraz procedury dysponowania służb ratowniczych w zależności od rodzaju zagrożenia. Następnie zapoznali się z tokiem pełnienia służby przez funkcjonariuszy złotowskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, jak również z potencjałem sprzętowym będącym do dyspozycji straży pożarnej.

Końcowym etapem wizyty było ćwiczenie zastępu GCBA 5/32, co pozwoliło zobrazować młodzieży alarm bojowy, wyjazd zastępu i rozwinięcie bojowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dowódca drużyny złożył na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie st. kpt. Jarosława Kołaka podziękowanie za możliwość zwiedzenia jednostki. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia drużyna MDP powróciła do miejsca obozowania.   

Opracował: kpt. Przemysław Jasiłek
Zdjęcia: KP PSP w Złotowie
Wprowadził: st. str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl