Strona główna


Aktualności
2019-08-06

Odwiedziny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Batorowa w złotowskiej komendzie

W dniu 6 sierpnia 2019 siedzibę JRG Złotów odwiedziła 29 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Batorowa, która jest w trakcie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego. Celem wizyty było poznanie organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu złotowskiego. 

Młodzi adepci pożarnictwa odwiedzili Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego oraz Punkt Alarmowo Dypozycyjny na terenie komendy, gdzie poznali zasady zgłaszania zdarzeń oraz procedury dysponowania służb ratowniczych w zależności od rodzaju zagrożenia. Następnie zapoznali się z tokiem pełnienia służby przez funkcjonariuszy złotowskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, jak również z potencjałem sprzętowym będącym do dyspozycji straży pożarnej.

Końcowym etapem wizyty było ćwiczenie zastępu GCBA 5/32, co pozwoliło zobrazować młodzieży alarm bojowy, wyjazd zastępu i rozwinięcie bojowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dowódca drużyny złożył na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie st. kpt. Jarosława Kołaka podziękowanie za możliwość zwiedzenia jednostki. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia drużyna MDP powróciła do miejsca obozowania.   

Opracował: kpt. Przemysław Jasiłek
Zdjęcia: KP PSP w Złotowie
Wprowadził: st. str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl