Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-05-08

ZŁOTÓW – STRAŻACKIE UROCZYSTOŚCI W PEŁNI

Pierwsza dekada maja 2018 r, obfitowała już w szereg uroczystości i wydarzeń prewencyjnych związanych z ochroną przeciwpożarowa na terenie powiatu złotowskiego w tym również z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. We wszystkie te działania aktywnie włączają się strażacy ze złotowskiej Komendy Powiatowej PSP, promując i propagując zarazem działalność Państwowej Straży Pożarnej, która wspólnie z jednostkami OSP stanowi oparcie i filar bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu.

Pierwsze podniosłe uroczystości miały już miejsce 1 maja, gdzie w m. Wersk w asyście licznych pocztów sztandarowych, delegacji okolicznych jednostek OSP oraz władz Związku OSP RP jak również licznie zebranych mieszkańców i przedstawicieli lokalnych władz samorządowych obchodzono uroczysty jubileusz 85-lecia działalności miejscowej jednostki, 30-tą rocznicę oddania do użytkowania budynku remizy oraz Gminny Dzień Strażaka. Nadmienić zarazem należy, że uroczystość poprzedzoną okolicznościową msza świętą zaszczycił swoją obecnością osobiście biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Paweł Cieślik.

Kolejne uroczystości, tym razem w m. Jastrowie, 5 maja br. połączone z festynem strażackim, gdzie prezentowano strażackie wyposażenie, sprzęt i umiejętności działań ratowniczych połączone były z oficjalnym poświęceniem i przekazaniem samochodów ratowniczo-gaśniczych dla lokalnych jednostek OSP Jastrowie i OSP Sypniewo, które zakupione zostały w minionym roku.  

Szósty maja był dniem uroczystym dla strażaków ZOMG ZOSP RP w Złotowie. Strażacy wraz ze swymi rodzinnymi asyście pocztów sztandarowych, akompaniamencie orkiestry Dętej OSP Złotów uczestniczyli w koncelebrowanej uroczystej mszy świętej w kościele świętego Rocha w Złotowie. Ksiądz Witold Korowajczyk, Kapelan powiatowy strażaków w ramach pełnionej funkcji otrzymał specjalnie przygotowaną na tę okazję stułę kapelańską.  Uroczystość zaszczycili swoją obecnością wicestarosta Daniel Sztych, wójt gminy Złotów Piotr Lach a wprowadzenie strażackiego pododdziału do kościoła dokonał prezes ZOP ZOSP RP w Złotowie Andrzej Kacprzak.

Wszystkie te działania wpisują się w szeroko rozumiane zadania prewencji społecznej a uwieńczeniem są cykliczne wizyty dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli bezpośrednio w siedzibie KP PSP, gdzie prezentowany jest strażacki sprzęt, wyposażenie i pojazdy, co nieodmiennie spotyka się z ogromnym zainteresowaniem zarówno tych najmłodszych jak i nieco starszych gości, przekraczających progi złotowskiej jednostki.

 

Opracowanie: mł.kpt. Krzysztof Olczak i st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia KP PSP Złotów, A. Ławniczak, A. Pakuła-Dziamara, zlotowskie.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl