Strona główna

 

  "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku"   Film promujący Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu   FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa PSP w Złotowie poszukuje 3 kandydatów do pełnienia służby.

Termin składania dokumentów wyznaczony jest na 30 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia (link)

  Nabór kandydatów do pełnienia służby w KP PSP w Złotowie break


Aktualności
2019-06-11

Doskonalenie zawodowe JRG - maj

1. Rozpoznani operacyjne  - ratownictwo wodne.

W ramach realizowanych rozpoznań operacyjnych charakterystycznych obiektów i terenów, przeprowadzono rozpoznania akwenu jeziora Wapińskiego, jeziora Zaleskiego w zakresie charakterystyki zbiorników wodnych, dostepności linii brzegowej oraz możliwości wykorzystania i wodowania łodzi ratowniczych.

2. Taktyka zwalczania pożarów – ćwiczenia na obiektach.

W ramach doskonalenia zawodowego, przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne dla sformowanego pododdziału, którego zadaniem było prowadzenie działań gaśniczych na polu składowym surowca firmy OKECHAMP w m. Borucino. Doskonalono organizację zaopatrzenia wodnego, łączności na potrzeby Kierującego działaniem Ratowniczym oraz bezpośrednio dowodzeniem na poszcególnych odcinkach bojowych.

3. Prewencja społeczna.

W ramach propagowania zagadnień prewencji społecznej bezpośrednio  wsród dzieci i młodzieży a także miszkańców realizowano zadania związane z  przedstawianim specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej, ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w tym w formie  pokazów sprzętu i wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej.

4. Doskonalenie współdziałania z innymi podmiotami i służbami.

Pod nadzorem Ośrodka szkolenia KW PSP w uzgodnieniu z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, przeprowadzone zostało na terenie powiatu szkolenie praktyczne dla strażaków PSP oraz członków jednostek OSP w zakresie współdziałania ze śmigłowcami ratunkowymi w tym w zakresie zabezpieczania lądowisk gminnych na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl