Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator   STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-03-27

Odprawa w złotowskiej KP PSP

27 marca 2018 roku zgodnie z przyjętymi zasadami cyklicznych odpraw o charakterze szkoleniowo-operacyjnym, odbyła się odprawa strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz obsad dyżurnych stanowiska kierowania, której przewodniczył osobiście komendant powiatowy PSP kpt. Jarosław Kołak. W ramach przedstawienia podstawowych informacji na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej omówione zostało syntetyczne podsumowanie działalności komendy w roku 2017 a także plany oraz zamierzenia na rok 2018.  Przedstawione zostały również wiodące zagadnienia operacyjne związane z działalnością operacyjną w I kwartale roku bieżącego a także inne zagadnienia związane z pragmatyką służby w Państwowej Straży Pożarnej m.in. w zakresie pełnienia dyżurów domowych, funkcji oficera operacyjnego oraz zasad sporządzania dokumentacji ze zdarzeń oraz ogólnych zasad prawidłowego funkcjonowania poszczególnych wydziałów złotowskiej komendy.

Przedstawiony szeroki wachlarz informacji umożliwił rzetelne i kompleksowe zobrazowanie całej załodze pełnego spektrum funkcjonowania komendy w aspekcie zgłaszanych zagadnień operacyjnych, szkoleniowych i finansowo-kwatermistrzowskich i wpisuje się w realizowane długofalowe zagadnienia doskonalenia zawodowego złotowskich strażaków i kadry kierowniczej.

Opracowanie mł. kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił st. asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia KP PSP Złotów

 

 

27 marca 2018 roku zgodnie z przyjętymi zasadami cyklicznych odpraw o charakterze szkoleniowo-operacyjnym, odbyła się odprawa strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz obsad dyżurnych stanowiska kierowania, której przewodniczył osobiście komendant powiatowy PSP kpt. Jarosław Kołak. W ramach przedstawienia podstawowych informacji na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej omówione zostało syntetyczne podsumowanie działalności komendy w roku 2017 a także plany oraz zamierzenia na rok 2018.  Przedstawione zostały również wiodące zagadnienia operacyjne związane z działalnością operacyjną w I kwartale roku bieżącego a także inne zagadnienia związane z pragmatyką służby w Państwowej Straży Pożarnej m.in. w zakresie pełnienia dyżurów domowych, funkcji oficera operacyjnego oraz zasad sporządzania dokumentacji ze zdarzeń oraz ogólnych zasad prawidłowego funkcjonowania poszczególnych wydziałów złotowskiej komendy.

Przedstawiony szeroki wachlarz informacji umożliwił rzetelne i kompleksowe zobrazowanie całej załodze pełnego spektrum funkcjonowania komendy w aspekcie zgłaszanych zagadnień operacyjnych, szkoleniowych i finansowo-kwatermistrzowskich i wpisuje się w realizowane długofalowe zagadnienia doskonalenia zawodowego złotowskich strażaków i kadry kierowniczej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl