Strona główna


Ćwiczenia
2017-10-31

Ćwiczenia praktyczne JOP w Jastrowiu

W dniu 30 października 2017r. przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla JOP z terenu powiatu złotowskiego, których scenariuszem było awaryjne uwolnienie do atmosfery z instalacji technologicznej substancji niebezpiecznej – skroplonego amoniaku, wykorzystywanego w instalacji chłodniczej  jednego z zakładów  w Jastrowiu. Do  bezpośrednich działań skierowano doraźnie sformowany pluton w składzie SiS PSP oraz OSP, którego zadaniem było zabezpieczenie terenu akcji, ocena prawidłowości przeprowadzonej ewakuacji pracowników oraz doraźne zabezpieczenie skutków wycieku poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia oraz ustawienie kurtyn wodnych a także stworzenie punktu dekontaminacji dla ratowników zaangażowanych w działania ratownicze, co w konsekwencji umożliwiło potencjalne właściwe wprowadzenie do działań grupy specjalistycznej z zakresu działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego.  Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na rzeczywistą weryfikację w zakresie gotowości podejmowania działań przez podmioty ksrg w zakresie podstawowym w odniesieniu do wskazanego zagrożenia a także potwierdzenie skuteczności działań realizowanych przez zakładową grupę interwencyjną wyposażoną m.in. w sprzęt OUO oraz ubrania CUG.

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na nabycie wielu nowych praktycznych doświadczeń, zarówno w sferze organizacji działań ratowniczych, koordynacji działań jak również w zakresie przepływu informacji z miejsca akcji do służb ratowniczych, w szczególności dotyczy to pierwszej fazy zagrożenia, która odznacza się wieloma niewiadomymi jak niezwykle istotnymi w zakresie podejmowania decyzji, co do dysponowania wymaganych SiS JOP jak również służb wspomagających akcję ratowniczą.

Do faktycznych szkoleniowych działań skierowano SiS JRG Złotów, OSP Jastrowie KSRG , OSP Osówka KSRG , łącznie w sile trzech samochodów GCBA/ GBA wspartych pojazdami typu SLKw/ SLRR a także  przyczepkami dekontaminacyjnymi – łącznie w działaniach zaangażowanych było 20 strażaków.

tekst mł.kpt. Krzysztof Olczak

zamieścił st.asp. Kazimierz Wiebskowski

zdjęcia KW i KO

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl