Strona główna

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa !   Konkurs - do wygrania czujka dymu lub czujka tlenku węgla   Klauzula informacyjna   Nabór kandydatów do pełnienia służby w KP PSP w Złotowie break


Ćwiczenia
2017-10-31

Ćwiczenia praktyczne JOP w Jastrowiu

W dniu 30 października 2017r. przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla JOP z terenu powiatu złotowskiego, których scenariuszem było awaryjne uwolnienie do atmosfery z instalacji technologicznej substancji niebezpiecznej – skroplonego amoniaku, wykorzystywanego w instalacji chłodniczej  jednego z zakładów  w Jastrowiu. Do  bezpośrednich działań skierowano doraźnie sformowany pluton w składzie SiS PSP oraz OSP, którego zadaniem było zabezpieczenie terenu akcji, ocena prawidłowości przeprowadzonej ewakuacji pracowników oraz doraźne zabezpieczenie skutków wycieku poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia oraz ustawienie kurtyn wodnych a także stworzenie punktu dekontaminacji dla ratowników zaangażowanych w działania ratownicze, co w konsekwencji umożliwiło potencjalne właściwe wprowadzenie do działań grupy specjalistycznej z zakresu działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego.  Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na rzeczywistą weryfikację w zakresie gotowości podejmowania działań przez podmioty ksrg w zakresie podstawowym w odniesieniu do wskazanego zagrożenia a także potwierdzenie skuteczności działań realizowanych przez zakładową grupę interwencyjną wyposażoną m.in. w sprzęt OUO oraz ubrania CUG.

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na nabycie wielu nowych praktycznych doświadczeń, zarówno w sferze organizacji działań ratowniczych, koordynacji działań jak również w zakresie przepływu informacji z miejsca akcji do służb ratowniczych, w szczególności dotyczy to pierwszej fazy zagrożenia, która odznacza się wieloma niewiadomymi jak niezwykle istotnymi w zakresie podejmowania decyzji, co do dysponowania wymaganych SiS JOP jak również służb wspomagających akcję ratowniczą.

Do faktycznych szkoleniowych działań skierowano SiS JRG Złotów, OSP Jastrowie KSRG , OSP Osówka KSRG , łącznie w sile trzech samochodów GCBA/ GBA wspartych pojazdami typu SLKw/ SLRR a także  przyczepkami dekontaminacyjnymi – łącznie w działaniach zaangażowanych było 20 strażaków.

tekst mł.kpt. Krzysztof Olczak

zamieścił st.asp. Kazimierz Wiebskowski

zdjęcia KW i KO

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl