Strona główna

 

  "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku"   Film promujący Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu   FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa PSP w Złotowie poszukuje 3 kandydatów do pełnienia służby.

Termin składania dokumentów wyznaczony jest na 30 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia (link)

  Nabór kandydatów do pełnienia służby w KP PSP w Złotowie break


Aktualności
2019-09-06

ZŁOTÓW - dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku

5 września 2019r. w  Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie odbyło się spotkanie informacyjne związane z planowanym do realizacji zadaniem publicznym pn. Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku, w ramach którego OSP będą mogły się ubiegać o dofinansowanie planowanych zadań statutowych, prewencyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, przewidując wsparcie każdej jednostki w kwocie ok. 5000,00 zł. z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.W spotkaniu, któremu przewodniczył komendant powiatowy PSP st. kpt. Jarosław Kołak uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, pani poseł na Sejm RP Marta Kubiak oraz pan poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak a także władze Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Złotowie oraz Prezesi i przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu złotowskiego. W trakcie spotkania przedstawiono zakres możliwych zadań do realizacji przez jednostki OSP, w celu dalszego wzmacniania struktur ochrony przeciwpożarowej w szerokim aspekcie działalności na rzecz lokalnego społeczeństwa. Następnie dokonano wręczenia umów o dofinansowanie jednostek w ramach równolegle realizowanych cyklicznie zadań publicznych pn. przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” oraz ,,Zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do ksrg”. 

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowksi

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl