Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-09-06

ZŁOTÓW - dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku

5 września 2019r. w  Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie odbyło się spotkanie informacyjne związane z planowanym do realizacji zadaniem publicznym pn. Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku, w ramach którego OSP będą mogły się ubiegać o dofinansowanie planowanych zadań statutowych, prewencyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, przewidując wsparcie każdej jednostki w kwocie ok. 5000,00 zł. z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.W spotkaniu, któremu przewodniczył komendant powiatowy PSP st. kpt. Jarosław Kołak uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, pani poseł na Sejm RP Marta Kubiak oraz pan poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak a także władze Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Złotowie oraz Prezesi i przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu złotowskiego. W trakcie spotkania przedstawiono zakres możliwych zadań do realizacji przez jednostki OSP, w celu dalszego wzmacniania struktur ochrony przeciwpożarowej w szerokim aspekcie działalności na rzecz lokalnego społeczeństwa. Następnie dokonano wręczenia umów o dofinansowanie jednostek w ramach równolegle realizowanych cyklicznie zadań publicznych pn. przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” oraz ,,Zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do ksrg”. 

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowksi

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl