Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-12-05

14 grudnia 2019 roku dniem otwartej strażnicy w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie.

W dniu 14 grudnia 2019 roku (sobota) w godzinach 10.00-14.00 będzie możliwość zwiedzenia obiektów, zapoznania się z wyposażeniem jednostki w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zapoznania się z pracą strażaków.  Ponadto w ramach kampanii społecznej  „Obudź bezpieczeństwo – uratuj Życie!”, zostaną omówione zagrożenia okresu zimowego, w szczególności zagrożenia jakie mogą wystąpić w budynkach mieszkalnych w związku z sezonem grzewczym, a przede wszystkim z niewłaściwym użytkowaniem systemów grzewczych (pieców kaflowych, centralnego ogrzewania, kominków, pieców, kuchenek gazowych, grzejników elektryczno-olejowych) oraz zaniedbaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej własnych domostw (brak przeglądów kominiarskich, pieców gazowych, instalacji elektrycznych, brak dla własnego bezpieczeństwa podręcznego sprzętu gaśniczego typu gaśnica, spray gaśniczy).

Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z mobilnym symulatorem zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego, pozwalającego ukazać i zobrazować szerokie spektrum zagrożeń pożarowych i ekologicznych, występujących w naszych mieszkaniach i domach. Zastosowanie realistycznego modelu przy odwzorowaniu elementów wyposażenia i postaci w odpowiedniej skali pozwala poprzez system wizyjny przekazanie obrazu na odbiorniki elektroniczne co umożliwia zorganizowanie interesujących i aktywnych zajęć, zwłaszcza dla najmłodszych słuchaczy.

Serdecznie zapraszamy!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl