Strona główna

  Bezpieczeństwo zimowych ferii

W związku z wznowieniem sezonu grzewczego, przypominamy o zagrożeniu zwiazanym z pozarem sadzy i zatruciem tlenkiem węgla tzw. "czadem".

Dla chętnych lista kominiarzy dostępnych w Powiecie Złotowskim:

Teren działania

Imię  nazwisko

Adres/telefon

Miasto i Gmina Złotów

Stuba Józef

Łobżenica Pl. Wolności 23a

tel. stacjonarny 0672860708

tel. komórkowy  698083655

 Gmina Krajenka

Witwicki Stanisław

Piła

tel. stacjonarny 0672124409,

tel. komórkowy 60820415(6)7

Gmina Tarnówka

Franc Bogdan

Plecemin

tel. stacjonarny 0672138267

Gmina Okonek, Jastrowie, Złotów

Tomczyk Tomasz

Okonek

tel. komórkowy 669505722

Gmina Złotów, Zakrzewo,

Szczepaniak Jan

Szczerbin

tel. stacjonarny 0672860927

tel. komórkowy 601477006

Gmina Łobżenica

Stuba Jan

Łobżenica ul. Łączna 1

tel. stacjonarny 0672860122

tel. komórkowy  692597866

 

 

  Uwaga Czad. Zadbaj o swoje kominy. break


Aktualności
2017-10-02

Złotów – doskonalenie zawodowe w JRG – WRZESIEŃ

1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych

Doskonalono obsługe pojazdów pożarniczych w tym zasysanie wody z zewnetrznego źródła poprzez autopompy zamontowane na samochodach ratowniczo-gasniczych, budowe linii weżowych, podawanie prądów gasniczych w tym z wykorzystaniem przenosnych działek wodno-pianowych DWP oraz bezpośrednia współprace na terenie akcji pomiedzy stanowiskami gasniczymi a operatorami sprzętu pojazdów pożarniczych.

2. Ratownictwo medyczne

W zakresie praktycznego doskonalenia wdrażania procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy, strażacy złotowskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej uczestniczyli w manewrach medycznych w m.Zakrzewo organizowanych przez jednostkę OSP Zakrzewo przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Złotowie oraz lokalnymi władzami samorzadowymi Gminy Zakrzewo oraz Starostwa Powiatowego w Złotowie. Dalsze doskonalenie medycznych działań ratowniczych kontynuowno podczas Manewrów Ratownictwa Medycznego zorganizowanych dla strefy I północnej na terenie powiatu wągrowieckiego.

3. Inne – rozpoznawanie zagrożeń

W ramach rozpoznawania charakterystycznych obiektów na terenie powiatu, rozpoznaniu poddano wytypowane obiekty sakroalne, kościoły w m. Brokęcino, Piecewo, Stara Wiśniewka oraz inne nietypowe budowla jak wodociagowa wieża cisnień w Złotowie oraz wieża / wczesniej dostrzgalnia pożarowa w m.Okonek na tzw. Górze Tecławskiej. Rozpoznaniu podlegały przede wszytkim podstawowe aspekty związane z prowadzeniem działań ratowniczych jak np. mozliwości dojazdu i sprawienia sprzętu i pojazdów, organizacja zaopatrzenia wodnego , wystepowanie innych zagrożeń jak elementy infrastruktury elektroenergetycznej jak i czynniki bezpośrednio związane z w/w obiektami pod kątem ich konstrukcji  czy umiejscowienia elementów wystroju np. sposobu podwieszenia dzwonów na wieżach kościelnych.

4. Ćwiczenia na obiektach / Taktyka zwalczania pożarów

W ramach rozpoznawania zagrożeń na własnym terenie chronionym oraz w zakresie doskonalenia działań gasniczych przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające w zakresie współdziałania zastępów PSP, jednostek OSP oraz  służb wspomagających w tym Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego podczas pozorowanych pożarów na obiektach magazynowych Zakładu Dużego Ryzyka ( zbiorniki paliw) Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w m.Jastrowie a także doskonalono działania ewakuacyjne podczas ćwiczeń na obiektach Sądu Rejonowego w Złotowie oraz Szpitala Powiatowego w Złotowie.

 

 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl