Strona główna


Zdarzenia
2019-04-03

Pracowita doba strażaków

2 kwietnia 2019 r na terenie powiatu złotowskiego odnotowano jedenaście interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Dwukrotnie podejmowano działania ratownicze wobec zdarzeń na drogach z udziałem samochodów osobowych i ciężarowych. Jedna z interwencji dotyczyła usunięcia drzewa powalonego na linię kolejową, czterokrotnie dysponowano strażackie zastępy do pożarów przewodów kominowych. Cztery inne interwencje dotyczyły bezpośrednio gaszenia pożarów traw i powierzchni zalesionych. W działaniach zaangażowane były siły i środki złotowskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej a także druhowie z jednostek OSP Kujan, OSP Zakrzewo, OSP Lipka, OSP Łąkie, OSP Okonek, OSP Lotyń, OSP Jastrowie i OSP Osówka.

W tym miejscu APELUJEMY DO WSZYSTKICH o zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie wykonywania różnorakich prac okresu wiosennego, gdzie wzrasta w sposób istotny zagrożenie pożarowe związane z pożarami traw, nieużytków i terenów leśnych.

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl