Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-12-04

Kurs Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych.

W terminie 18-27 listopada 2019r. przeprowadzony został kurs dla Kierujących Działaniami Ratowniczymi – Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia praktyczne przebiegały m.in. w siedzibie złotowskiej komendy, gdzie przedstawiono również główne zasady organizacji działań ratowniczych w tym na poszczególnych poziomach dowodzenia. W trakcie kursu przedstawiono temat organizacji łączności bezprzewodowej na potrzeby prowadzonych działań, obowiązki i prawa dowodzącego akcją. Omówiono szereg innych istotnych zagadnień związanych ze skutecznym zarządzaniem siłami i środkami dysponowanymi do różnego rodzaju działań leżących w zakresie kompetencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Łącznie szkolenie ukończyło dwudziestu członków OSP a oficjalnego wręczenia wymaganych zaświadczeń dokonał osobiście komendant powiatowy PSP st. kpt. Jarosław Kołak w obecności z-cy D-cy JRG oraz funkcjonariuszy wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych. Kolejni nowi wyszkoleni druhowie, stanowić będą istotne ogniowo w procesie dowodzenia podczas prowadzenia działań ratowniczych na terenie powiatu złotowskiego.

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl