Strona główna

Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi  i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

 

- Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani. Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik  i  poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

 

Link do poradnika „Biało-Czerwona” - http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika „Hymn Polski” - https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” - https://youtu.be/LfDv3yi5IrM  

  Szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

W związku z wznowieniem sezonu grzewczego, przypominamy o zagrożeniu zwiazanym z pozarem sadzy i zatruciem tlenkiem węgla tzw. "czadem".

Dla chętnych lista kominiarzy dostępnych w Powiecie Złotowskim:

Teren działania

Imię  nazwisko

Adres/telefon

Miasto i Gmina Złotów

Stuba Józef

Łobżenica Pl. Wolności 23a

tel. stacjonarny 0672860708

tel. komórkowy  698083655

 Gmina Krajenka

Witwicki Stanisław

Piła

tel. stacjonarny 0672124409,

tel. komórkowy 60820415(6)7

Gmina Tarnówka

Franc Bogdan

Plecemin

tel. stacjonarny 0672138267

Gmina Okonek, Jastrowie, Złotów

Tomczyk Tomasz

Okonek

tel. komórkowy 669505722

Gmina Złotów, Zakrzewo,

Szczepaniak Jan

Szczerbin

tel. stacjonarny 0672860927

tel. komórkowy 601477006

Gmina Łobżenica

Stuba Jan

Łobżenica ul. Łączna 1

tel. stacjonarny 0672860122

tel. komórkowy  692597866

 

 

  Uwaga Czad. Zadbaj o swoje kominy. break


Ważne
2012-07-06

OWADY – postępowanie

Komenda Powiatowa  PSP w Złotowie przypomina, iż zobligowana jest do stosowania „Zasad postępowania podczas przyjmowania zgłoszenia i prowadzonych interwencji w związku z wystąpieniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Poniższe zasady zostały wdrożone przez Komendanta Głównego PSP 10 lipca 2009 roku. Zasady te ujednolicają w skali kraju postępowanie straży pożarnej, przy przyjmowaniu zgłoszeń i  podejmowaniu i interwencji związanych przez błonkoskrzydłe. W myśl obowiązujących  zasad Dyżurny Straży Pożarnej przyjmujący zgłoszenie, po analizie uzyskanych informacji od osoby zgłaszającej problem ze strony owadów, może uznać ostatecznie  interwencję ratowników straży pożarnej za bezzasadną – stwierdzając, iż nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dyżurny dla osoby zgłaszającej w celu poradzenia sobie z zaistniałym problem przedstawi alternatywę w postaci wyspecjalizowanej firmy, która rozwiąże zaistniałą sytuację likwidując miejsca nagromadzenia owadów. Ponadto przypominamy również, że za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w danym obiekcie, terenie odpowiedzialny jest w pierwszej kolejności właściciel, zarządca lub jego użytkownik (art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)który jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury” – za które uznane jest również zagnieżdżanie się owadów błonkoskrzydłych. 

INTERWENCJE STRAŻY POŻARNEJ ZWIĄZANE Z OWADAMI BŁONKOSKRZYDŁYMI PODEJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (grupy dzieci kolonijnych, szkolnych i o ograniczonej zdolności poruszania się – szpitale, domy seniora, hospicja).

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców powiatu z prośbą o wyrozumiałość  i nie zgłaszanie do straży nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia  przede wszystkim dla dzieci jeśli takie zagrożenie nie występuje.

Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi  a odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu  uniemożliwi zagnieżdżenie się w nim owadów.

Miejmy na uwadze jeszcze jedną zasadniczą rzecz,  że w tym czasie inna osoba może naprawdę potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może późne dotarcie tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osoby będącej w potrzebie.

Warto się zapoznać !

http://www.osy.com.pl/  

Firma realizująca zlecenia na powiecie złotowskim

„ROMTEX” – Piła tel. 601- 847-614

KOMPLEX"-  Okonek ul. Niepodległości 39/10   tel. 600-715-237


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl