Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ważne
2012-07-06

OWADY – postępowanie

Komenda Powiatowa  PSP w Złotowie przypomina, iż zobligowana jest do stosowania „Zasad postępowania podczas przyjmowania zgłoszenia i prowadzonych interwencji w związku z wystąpieniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Poniższe zasady zostały wdrożone przez Komendanta Głównego PSP 10 lipca 2009 roku. Zasady te ujednolicają w skali kraju postępowanie straży pożarnej, przy przyjmowaniu zgłoszeń i  podejmowaniu i interwencji związanych przez błonkoskrzydłe. W myśl obowiązujących  zasad Dyżurny Straży Pożarnej przyjmujący zgłoszenie, po analizie uzyskanych informacji od osoby zgłaszającej problem ze strony owadów, może uznać ostatecznie  interwencję ratowników straży pożarnej za bezzasadną – stwierdzając, iż nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dyżurny dla osoby zgłaszającej w celu poradzenia sobie z zaistniałym problem przedstawi alternatywę w postaci wyspecjalizowanej firmy, która rozwiąże zaistniałą sytuację likwidując miejsca nagromadzenia owadów. Ponadto przypominamy również, że za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w danym obiekcie, terenie odpowiedzialny jest w pierwszej kolejności właściciel, zarządca lub jego użytkownik (art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)który jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury” – za które uznane jest również zagnieżdżanie się owadów błonkoskrzydłych. 

INTERWENCJE STRAŻY POŻARNEJ ZWIĄZANE Z OWADAMI BŁONKOSKRZYDŁYMI PODEJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (grupy dzieci kolonijnych, szkolnych i o ograniczonej zdolności poruszania się – szpitale, domy seniora, hospicja).

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców powiatu z prośbą o wyrozumiałość  i nie zgłaszanie do straży nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia  przede wszystkim dla dzieci jeśli takie zagrożenie nie występuje.

Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi  a odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu  uniemożliwi zagnieżdżenie się w nim owadów.

Miejmy na uwadze jeszcze jedną zasadniczą rzecz,  że w tym czasie inna osoba może naprawdę potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może późne dotarcie tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osoby będącej w potrzebie.

Warto się zapoznać !

http://www.osy.com.pl/  

Firma realizująca zlecenia na powiecie złotowskim

„ROMTEX” – Piła tel. 601- 847-614

KOMPLEX"-  Okonek ul. Niepodległości 39/10   tel. 600-715-237


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl