Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2018-11-23

Lipka - pożar budynku mieszklanego

Zgłoszenie o zaistniałym pożarze przewodu kominowego wpłynęło do służby dyżurnej Stanowiska Kierowania w Złotowie bezpośrednio od samych mieszkańców obiektu. Do zaistniałego zdarzenia skierowano dwa pojazdy OSP z Lipki, jeden z OSP w Zakrzewie oraz trzy z JRG Złotów w tym oficer operacyjny Komendy. Przybyłe jednostki straży zabezpieczyły teren prowadzonych działań i w wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustaliły, iż pożarem objęty jest przewód dymowy układu centralnego ogrzewania budynku oraz częściowo najbliższe przewodowi kominowemu elementy konstrukcyjne dachu i konstrukcji mieszkalnej poddasza. Działania polegały na dotarciu do głównych źródeł ognia przy użyciu kamery termowizyjnej oraz poprzez sukcesywne wykonywanie prac rozbiórkowych płyt gipsowo-kartonowych i ocieplenia pokrycia dachowego. W wyniku nagromadzonych produktów spalania i ich pożaru doszło do całkowitego zablokowania przewodu dymowego. Strażacy w celu ugaszenia ognia w przewodzie zmuszeni byli do wykonania otworów rewizyjnych i sukcesywnego wynoszenia nagromadzonej sadzy na zewnątrz budynku. Całość akcji trwała niespełna cztery godziny, w której uczestniczyło łącznie 24 strażaków.

Strażacy powiatu złotowskiego po raz kolejny przypominają i apelują – sezon grzewczy to zagrożenia dla naszego życia i zdrowia. Pamiętajmy, iż jest to okres wzrostu ilości pożarów w naszych domach, mieszkaniach i innych dogrzewanych obiektach. Najczęściej powodowane jest to przez niewłaściwą eksploatację wszelkich urządzeń grzewczych w tym również elektrycznych i gazowych, stosowaniem niewłaściwego opału oraz zdarza się, że przyczynami są wady tych urządzeń. BĄDŹMY CZUJNI!!!

Opracowanie/zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl