Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-09-27

Prewencja społeczna w placówkach oświatowych

27.09.2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie uczestniczyli w 3 akcjach prewencji społecznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy oraz Miasta Złotów.

Pierwsze wydarzenie zostało zorganizowane dla uczniów Przedszkola nr 1 w Złotowie. Tematem zajęć było omówienie oraz pokaz wyposażenia i sprzętu pożarniczego, zlokalizowanego na ciężkim pojeździe pożarniczym, połączone z utrwalaniem najważniejszych informacji dotyczących postępowania w przypadku zagrożenia.

Drugie spotkanie wśród uczniów klas II i IV Szkoły Podstawowej w Świętej dotyczyło prelekcji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu, szkole oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Uczniowie podczas prowadzonej prelekcji w aktywny sposób wzbogacali ją własnymi historiami oraz dodatkowymi pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Równolegle w Kleszczynie funkcjonariusze przeprowadzili zajęcia dla uczniów miejscowej szkoły podstawowej. Strażacy przedstwaili prowadzone obecnie kampanie prewencyjne, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenie osobiste strażaków, czuwających nad bezpieczeństwem społeczeństwa.

W sumie w 3 akcjach prewencji społecznej uczestniczyło 127 uczniów oraz 16 wychowawców. Warto zaznaczyć, iż w prowadzenie działań prewencji społecznej czynnie włączają się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych jak w tym wypadku, które w znaczący sposób wpływają na wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowanie: st. str. Maciej Palacz
Zdjęcia: KP PSP w Złotowie, OSP w Świętej

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl