Strona główna


Aktualności
2019-04-03

Doskonalenie zawodowe JRG – marzec

1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

Doskonalono obsługę autopomp w pojazdach ratowniczo-gaśniczych w tym m.in. w pojeździe  GCBA 9/32, który niedawno zasilił podział bojowy JRG a także możliwości i praktyczne wykorzystanie w działaniach pneumatycznego sprzętu ratowniczego na przykładzie poduszek  wysokciśnieniowych oraz namiotu ewakuacyjnego.  

2. Rozpoznania operacyjne.

W zakresie przygotowania strażaków zmian służbowych oraz kadry dowódczej do realizacji działań ratowniczych a także doskonalenia współdziałania z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, przeprowadzono rozpoznania operacyjne obiektów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence, zakładu produkcyjnego Okechamp w Borucinie a także kompleksu leśnego leśnictwa Osowo, Nadl Lipka.

 

3. Organizacja działan ratowniczo-gaśniczych / ćwiczenia na obiektach

Celem doskonalenia organizacji działań ratowniczych przeprowadzono ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenów powiatu złotowskiego, pilskiego i sępoleńskiego (woj. kujawsko-pomorskie) oraz służb wspomagających. Realizując założenie taktyczne, wprowadzono do działań siły kompanii pożarniczej, przeprowadzono działania ratownicze podczas pozorowanego pożaru lasu. Ćwiczenia odbyły się ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych aspektów: dowodzenie na poziomie taktycznym, organizacja sztabu i łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym,  dostarczanie wody na duże odległości różnymi metodami.

 

4. Prewencja społeczna.

Prowadzono działnia polegające na propagowaniu zagadnień prewencji społecznej wsród dzieci i młodzieży w  placówkach oświatowych m.in. w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W minionym miesiącu strażacy prowadzili w/w działania między innymi na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, przedstawiając podstawowe informacje na temat zagrożeń ze strony tlenku węgla, bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych jak również specyfiki słuzby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjecia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl