Strona główna
  "Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie !"

  Potrzebna pomoc dla Viktorii

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Aktualności
2017-09-28

Piąta "Przemyska Dycha"

V Przemyska Dycha

24 września br. w Przemyślu odbyła się piąta edycja biegu pod nazwą "Przemyska Dycha". Bieg wchodzi w Grand Prix Pucharu Polski Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na linii startu stanęło 565 biegaczy sklasyfikowanych w 11 kategoriach, wśród startujących było 50 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Reprezentacja wielkopolskich strażaków liczyła 6 zawodników, wśród nich był funkcjonariusz złotowskiej Komendy mł. kpt. Piotr Manikowski.

W klasyfikacji generalnej zwyciężył Szymon Kulka -funkcjonariusz Policji z czasem 30’: 50”

Klasyfikacja Państwowej Straży Pożarnej:

  1. Łukasz Świesiulski, KP PSP Garwolin – 32’:30”
  2. Damian Glapiak, KP PSP Wolsztyn – 32’:52”
  3. Dariusz Szrama, KP PSP Oborniki – 33’:30”

mł. kpt. Piotr Manikowski z czasem 36’:33” zajął 21 miejsce w kategorii open, natomiast w kategorii PSP 12 lokatę.

Najlepszych zawodników dekorowali Robert Choma- Prezydent Przemyśla, bryg. Bogusław Szczurko – zastępca komendanta miejskiego PSP w Przemyślu, mł.bryg. Szymon Ławecki – przedstawiciel Biura Szkolenia KG PSP oraz bryg. Dariusz Homa v-ce prezes Sportowego Klubu Pożarniczego - Strażak.

Tekst: mł. kpt. Piotr Manikowski

Zdjęcia: www.poludniowapolska.pl, www.przemysl.naszemiasto.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl