Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-11-30

Uroczysta odprawa służbowa

30 listopada 2018 w Komendzie Powiatowej PSP odbyła się uroczysta odprawa służbowa z udziałem całego stanu osobowego i kadry kierowniczej, w trakcie, której trzech nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar jednostki.Ślubowanie, w obecności Komendanta Powiatowego PSP, st.kpt. Jarosława Kołaka, złożyli:

- str. Dyczkowski Rafał,

- str. Pietrzak Michał,

- str. Skiba Rafał,

W trakcie narady wręczone zostały również awanse na wyższe stopnie służbowe. Decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do stopnia ogniomistrza awansowani zostali:

- mł. ogn. Dworzański Tomasz,

- mł.ogn. Pietrzak Jacek,

Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych nagrodą Komendanta Głównego PSP wyróżniony został:

- kpt. Krzysztof Olczak,

Nagrody Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przyznane zostały dla:

- mł.bryg. Krzysztof Karabasz,

- st.asp. Kazimierz Wiebskowski,

- mł. ogn. Piotr Gapa,

W dalszej części odprawy dokonano oficjalnego pożegnania odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne strażaka jednostki ratowniczo-gaśniczej, st.ogn. Ryszarda Kondas, któremu wszyscy zgodnie życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia na kolejny życiowy etap.

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl