Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator   STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-05-10

Doskonalenie zawodowe JRG - kwiecień

1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

W ramach doskonalenia obsługi sprzętu w tym prowadzenia pojazdów pożarniczych, wyznaczeni strażacy jednostki ratowniczo-gaśniczej pełniący m.in. funkcję kierowców – operatrów sprzętu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu doskonalenia zawodowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotowe zajęcia realizowane były w oparciu o  bazę dydaktyczną Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz Centrum Szkolenia Kierowców Polskiego Związku Motorowego .

 

2. Rozpoznania operacyjne – ratownictwo na obszarach wodnych.

W ramach realizowanych rozpoznań operacyjnych charakterystycznych obiektów i terenów, przeprowadzono rozpoznania w zakresie możliwości wodowania jednostek pływających w obrębie akwenu jeziora Zaleskiego równolegle przeprowadzono ćwiczenia doskonalące z wykorzystaniem łodzi ratowniczej oraz posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań na akwenach.

 

3. Ratownictwo techniczne.

W zakresie doskonalenia zawodowego, przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem podestu ratowniczego. Ćwiczono praktycznie możliwości wykorzystania tego elementu przy organizacji działań w przypadku zdarzeń z udziałem m.in. pojazdów ciężarowych, dostawczych i autobusów. Technika ta znajduje szczególe zastosowanie w przypadku konieczności prowadzenia akcji i wykonywania dojścia do osób poszkodowanych. w kontekście prawidłowego przygotowania stanowiska ratowniczego i spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny służby.

4. Prewencja społeczna.

W ramach propagowania zagadnień prewencji społecznej bezpośrednio  wsród dzieci i młodzieży jak również przedstawiania specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej realizowano pokazy sprzętu i wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej.

5. Przygotowanie fizyczne do działań ratowniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2018 roku, przeprowadzone zostały testy sprawności fizycznej dla strażaków poszczególnych wydziałów komendy, obejmujące konkurencje podciągania na drążku, biegu po kopercie oraz próbę wydolnościową.

6. Organizacja działań ratowniczo-gaśniczych.

W m-cu kwietniu załoga JRG Złotów prowadziła kurs podstawowy dla członków ochotniczych straży pożarnych. Realizowano podstawowe szkoleniowe założenia praktyczne związane z prowadzeniem działań ratowniczych, obsługą i sprawianiem sprzętu, prowadzeniem działań gaśniczych i budową stanowisk ratowniczych. Ćwiczenia szkoleniowe dla uczestników kursu realizowały poszczególne zmiany służbowe jednostki wraz z kadrą dowódczą jednostki.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl