Strona główna

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa !   Konkurs - do wygrania czujka dymu lub czujka tlenku węgla   Klauzula informacyjna   Nabór kandydatów do pełnienia służby w KP PSP w Złotowie break


Aktualności
2016-07-25

Wsparcie realizacji planów KP PSP Złotów

W dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Złotowie miało miejsce podpisanie umów funduszu wsparcia.  Podpisy pod dokumentami złożyli Adam Pulit Burmistrz Miasta Złotów, kpt. Jarosław Kołak p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.  Beneficjentem funduszu jest Komenda Wojewódzka  PSP w Poznaniu i Komenda Powiatowa PSP w Złotowie. Pozyskane środki finansowe  przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, jak również modernizację podjazdów garażowych stanowiących cześć placu manewrowego JRG Złotów, jednocześnie wpłyną pozytywnie na  poprawę bezpieczeństwa ratowników JRG Złotów  oraz poprawy  warunków pracy na terenie komendy. Łączna wartość funduszu wsparcia wynosi 40 tys. zł.

KW

Opracował: bryg . Leszek Wójcik                                                                                                

 Foto: bryg. Leszek Wójcik

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl