Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Jednostki OSP
2016-02-17

OSP Gmina i Miasto Krajenka

Ochotnicza Straż Pożarna w Krajence

Jednostka  w roku 1995 została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zlokalizowana jest w miejscowości Krajenka przy ulicy Floriańskiej. Prezesem jest dh Andrzej Martin, Naczelnikiem dh Paweł Baranowski. Na wyposażeniu jednostki są następujące samochody ratowniczo - gaśnicze:

  • GBARt 2,5/16 Star Man,

  • GBA 25/25 Man,

  • SCCs GCBM 18/16

     

  • SLKw Lublin 3,

  • Autobus . 

Jednostka szczyci się długoletnim okresem funkcjonowania. Jest jedną z prężniejszych jednostek działającą na terenie powiatu. Od wielu lat w jednostce funkcjonuje Orkiestra  Dęta. Sukcesywnie co dwa lata przeprowadzane są przeglądy orkiestr dętych dla północnej wielkopolski.Jednostka wyposażona w pełnym zakresie w sprzęt specjalistyczny pozwalający na obsługę zaistniałych zdarzeń .Zajmująca wysokie lokaty w zawodach OSP szczebla powiatowego oraz w corocznych przeglądach technicznych, gdzie wielokrotnie otrzymywała nagrody i wyróżnienia z rąk komendanta powiatowego PSP i Starosty. N apotrzeby alarmowani druchów wykożystywany system selektywnego alarmowania. W okazałym budynku remizy prócz czterech boksów garażowych i szatni dla strażaków mieszczą się m.in.dwie sale kulturalno-szkoleniowe z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym, oraz szeć lokali mieszkalnych. 

Ochotnicza Straż Pożarna Augustowo-Głubczyn

Jednostka  zlokalizowana jest  we wsi Augustowo w odległości około 4 km od Krajenki.  Prezesem jest dh Krzysztof Zagrodnik, Naczelnikiem dh Michał Pietrzak. Jednostka zrzesza także druhów z sąsiedniej miejscowości - Głubczyn z tego powodu nazwa jej jest dwuczłonowa. OSP dysponuje samochodem gaśniczym GCBA 6/32 Jelcz 004 przekazanym w 2009 roku z OSP Krajenka. Strażnica prócz pomieszczeń garażowo-gospodarczych mieści okazałą salę balową z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz pokój gościnny. Jednostka spełnia wymagania szkoleniowe i sprzętowe do obsługi zdarzeń w obrebie własnego obszaru chronionego, alarmowanie odbywa się porzez system selektywny. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Podróżnej

Jednostka od 2004 roku przekwalifikowana z typu M na S-1 a obecnie S-2, mieści się we wsi Podróżna w odległości około 8 km od Krajenki.  Prezesem  jest dh Łosoś Paweł, Naczelnikiem dh  Andrzej Oseseki. OSP zrzesza 14 członków uprawnionych do udziału w działaniach, dysponuje samochodem gaśniczym GBA 2,5/16 Jelcz 005 i GLM 8/8 Ford Transit. Jednostka funkcjonuje w strażnicy oddanej do użytku w 2013 roku. W Podóżnej funkcjonuje wielokrotnie nagradzana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, mająca na swoim koncie sukcesy na zawodach OSP rangi wojewódzkiej. Strażacy jednostki biorą  udział w szkoleniach organizowanych przez KP PSP.


 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiardowie Krajeńskim 

Początki straży ogniowej w Śmiardowie Krajeńskim sięgają lat 20-tych XX wieku. W 1931 roku obok remizy wybudowano stację transformatorową. Przedwojenna jednostka działała do 28 stycznia 1945 roku, tj. do momentu wkroczenia do wsi armii czerwonej. W czasach powojennych reaktywacja jednostki okazała się bardzo trudna. Dopiero 1949 rok i nakaz starostwa w Złotowie obligujący poszczególne gminy, do przymusowego tworzenia straży w większych miejscowościach  otworzył nowy rozdział w dziejach jednostki. W 1950 roku zarząd gminny powołał w Śmiardowie  trzyosobową komisję, mającą utworzyć straż. Przez dwa lata jednostka nie prowadziła czynnej działalności z powodu braku sprzętu. W 1952 roku jednostkę wyposażono w sikawkę konną, czterokołową marki Gustav  Ewald. Późniejsze lata, to czas zróznicowanej aktywności straży w Śmiardowie Krajeńskim. Były momenty, gdy działalność ta niemal wygasała. Były i takie, gdzie straż oprócz zabezpieczenia przeciwpożarowego mocno angażowała się w życie wsi i gminy. W 1992 roku OSP w Śmiardowie Krajeńskim została wpisana do KRS-u. Późniejsze lata przyniosły ponownie osłabienie aktywności jednostki. Sprzęt uległ naturalnemu zużyciu a budynek remizy okazał się już zbyt mały, by zmieścił się w nim wóz bojowy. 2000 roku rozpoczęto skuteczną próbę kolejnego podżwignięcia jednostki. W ciągu dekady OSP w Śmiardowie Krajeńskim odbudowała kadrę, dbając o jej szkolenia. Znacząco odbudowano też wyposażenie sprzętowe, zaczynając od mundurów i osprzętu, na samochodzie wraz zprzyczepką sprzętową kończąc. Pierwszym samochodem był Ford Transit, którego nadwozie do celów pożarniczych strażacy z pomocą lokalnej społeczności przystosowali własnoręcznie. W listopadzie 2019 roku, do jednostki trafił nowy, lekki wóz ratowniczo–gaśniczy marki Peugeot Boxer. Rozpoczęły się też rozmowy ws. wygospodarowania nowego, poważnego lokum dla strażaków, którzy bazują w tymczasowo zaadaptowanym na potrzeby JOP garażu usytuowanym na placu 500-lecia Śmiardowa Krajeńskiego. Rok 2020 to zakup i wstępne wyposażenie fabrycznie nowej przyczepki sprzętowej. Jednostka obecnie wchodzi w skład jednego z trzech plutonów zaopatrzenia wodnego na terenie powiatu. Posiada system alarmowania na telefony komórkowe. Po latch stagnacji jednostka odzyskała wartość bojową dzięki dużemu wkładowi poprzedniego prezesa dh Eugeniusza Madeja. Od roku 2020 przesem jednostki jest dh Jerzy Bihun a naczelnikiem dh Mieczysław Król.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl