Strona główna

  Bezpieczeństwo zimowych ferii

W związku z wznowieniem sezonu grzewczego, przypominamy o zagrożeniu zwiazanym z pozarem sadzy i zatruciem tlenkiem węgla tzw. "czadem".

Dla chętnych lista kominiarzy dostępnych w Powiecie Złotowskim:

Teren działania

Imię  nazwisko

Adres/telefon

Miasto i Gmina Złotów

Stuba Józef

Łobżenica Pl. Wolności 23a

tel. stacjonarny 0672860708

tel. komórkowy  698083655

 Gmina Krajenka

Witwicki Stanisław

Piła

tel. stacjonarny 0672124409,

tel. komórkowy 60820415(6)7

Gmina Tarnówka

Franc Bogdan

Plecemin

tel. stacjonarny 0672138267

Gmina Okonek, Jastrowie, Złotów

Tomczyk Tomasz

Okonek

tel. komórkowy 669505722

Gmina Złotów, Zakrzewo,

Szczepaniak Jan

Szczerbin

tel. stacjonarny 0672860927

tel. komórkowy 601477006

Gmina Łobżenica

Stuba Jan

Łobżenica ul. Łączna 1

tel. stacjonarny 0672860122

tel. komórkowy  692597866

 

 

  Uwaga Czad. Zadbaj o swoje kominy. break 1. 2011-02-16 Użytkowanie instalacji i urządzeń ogrzewczych

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie jak co roku informuje, iż zbliża się okres jesienno – zimowy, gdzie większość powstałych pożarów jest powodowana nieprawidłowym użytkowaniem instalacji kominowych dymowych, spalinowych, grzewczych
  oraz wadliwym użytkowaniem urządzeń ogrzewczych kotłów piecyków zasilanych paliwem stałym, ciekłym, gazowym lub energią elektryczną.

  (...)

  »  Czytaj całość


 2. 2011-02-16 Bezpieczeństwo pożarowe w domu

  Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej wymienionymi zasadami:

  (...)

  »  Czytaj całość


 3. 2011-02-16 Obowiązki właścicieli zakładów i instytucji

  Obowiązki na osobie fizycznej, prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu normuje Ustawa z 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 roku poz. 1229 z późniejszymi zmianami). W art. 3 ust 1 jest mowa o zabezpieczeniu  środowiska, budynku, obiektu lub terenu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Przez zapobieżenie powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia rozumie się:

  (...)

  »  Czytaj całość


 4. 2011-02-16 Wypalanie traw

  W związku z licznymi interwencjami, powstawaniu wielu pożarów na łąkach, pastwiskach, terenach nie użytkowanych, zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu złotowskiego o zaniechanie wypalania suchych traw  i pozostałości roślinnych.

  (...)

  »  Czytaj całość


 5. 2011-02-16 Wyposażanie obiektów w instalacje sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze i dźwięk

  Wyposażanie obiektów w instalacje sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze i dźwiękowe systemy ostrzegawcze normują nam przepisy art. 4 i 5 Ustawy z 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 roku poz. 1229 z późniejszymi zmianami), i §24, §25, §26, §27 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  (Dz. U. Nr 121 z 2003 roku poz. 1138).

  (...)

  »  Czytaj całość


 6. 2011-02-16 Czynności kontrolno - rozpoznawcze

  Czynności kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie art. 4 ust. 2, 2a i 2b Ustawy z 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 roku poz. 1229 z późniejszymi zmianami), art. 23 Ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 147 z 2002 roku poz. 1230 z późniejszymi zmianami), § 1 pkt. 1 i 2, § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 z 2005 roku poz. 1934). Czynności przeprowadza strażak (oficer lub aspirant), upoważniony przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

  (...)

  »  Czytaj całość


 7. 2011-02-16 Bezpieczeństwo pożarowe przy zbiorze, transporcie i składowaniu płodów rolnych

   

  1. Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (1) podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

  (...)

  »  Czytaj całość


 8. 2011-02-16 Ukąszenia owadów

  W wyniku użądlenia przez owady błonkoszkszydłowe należy powiadomić służby ratownicze, jak najszybciej przetransportować poszkodowanego do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

  (...)

  »  Czytaj całość


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl