Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break 1. 2011-02-16 Użytkowanie instalacji i urządzeń ogrzewczych

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie jak co roku informuje, iż zbliża się okres jesienno – zimowy, gdzie większość powstałych pożarów jest powodowana nieprawidłowym użytkowaniem instalacji kominowych dymowych, spalinowych, grzewczych oraz wadliwym użytkowaniem urządzeń ogrzewczych kotłów piecyków zasilanych paliwem stałym, ciekłym, gazowym lub energią elektryczną.

  (...)

  »  Czytaj całość


 2. 2011-02-16 Bezpieczeństwo pożarowe w domu

  Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej wymienionymi zasadami:

  (...)

  »  Czytaj całość


 3. 2011-02-16 Obowiązki właścicieli zakładów i instytucji

  Obowiązki na osobie fizycznej, prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu normuje Ustawa z 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 z późn. zm.). W art. 3 ust 1 jest mowa o zabezpieczeniu  środowiska, budynku, obiektu lub terenu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Przez zapobieżenie powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia rozumie się:

  (...)

  »  Czytaj całość


 4. 2011-02-16 Wypalanie traw

  W związku z licznymi interwencjami, powstawaniu wielu pożarów na łąkach, pastwiskach, terenach nie użytkowanych, zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu złotowskiego o zaniechanie wypalania suchych traw  i pozostałości roślinnych.

  (...)

  »  Czytaj całość


 5. 2011-02-16 Wyposażanie obiektów w instalacje sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze i dźwięk

  Wyposażanie obiektów w instalacje sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze i dźwiękowe systemy ostrzegawcze normują nam przepisy art. 4 i 5 Ustawy z 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 z późn. zm.), i §24, §25, §26, §27 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 roku z późn. zm.).

   

  (...)

  »  Czytaj całość


 6. 2011-02-16 Czynności kontrolno - rozpoznawcze

  Czynności kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie art. 4 ust. 2, 2a i 2b Ustawy z 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 z późn. zm.), art. 23 Ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017 poz. 1204 z późn. zm.), § 1 pkt. 1 i 2, § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku, w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 z 2005 roku poz. 1934). Czynności przeprowadza strażak (oficer lub aspirant), upoważniony przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

  (...)

  »  Czytaj całość


 7. 2011-02-16 Bezpieczeństwo pożarowe przy zbiorze, transporcie i składowaniu płodów rolnych

  Bezpieczeństwo pożarowe  przy zbiorze, transporcie i składowaniu płodów rolnych

   

  (...)

  »  Czytaj całość


 8. 2011-02-16 Ukąszenia owadów

  W wyniku użądlenia przez owady błonkoszkszydłowe należy powiadomić służby ratownicze, jak najszybciej przetransportować poszkodowanego do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

  (...)

  »  Czytaj całość


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl