Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2019-09-02

Borucino – pożar rozdzielni prądu

1 września 2019 roku około godz. 15.30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o występującym potencjalnym zagrożeniu na jednym z obiektów będącym w zasobach zakładu produkcyjnego w miejscowości Borucino w związku z uruchomieniem czujki pożarowej.  Na miejsce zdarzenia zadysponowano niezwłocznie najbliższą jednostkę OSP z terenu gminy Okonek oraz dowódcę zmiany służbowej JRG w celu ewentualnego potwierdzenia  bądź wykluczenia zagrożenia. Po przeprowadzeniu rozpoznania potwierdzono, że występujące zadymienie związane jest bezpośrednio z przynależną do obiektu rozdzielnią prądu. Po sprecyzowanej informacji od KDR dyżurny stanowiska kierowania zadysponował do zabezpieczenia prowadzonych działań na zakładzie dodatkowe siły w postaci sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych i grupę operacyjną komendanta powiatowego. Na teren zakładu przybyło również pogotowie energetyczne i pracownik funkcyjny zakładu. Po całkowitym odcięciu źródła zasilania energetycznego obiektu przystąpiono do gaszenia głównych zarzewi ognia w rozdzielni prądu przy użyciu proszku gaśniczego. W kolejności przystąpiono do oddymiania i zbijania temperatury wytworzonej przez gazy pożarowe na obiekcie. Po niespełna trzech i półgodzinie działania zakończono. W działaniach udział wzięło 36 strażaków z jednostek OSP Okonek, Podgaje, Lędyczek, Jastrowie, Tarnówka oraz JRG Złotów. 

 

Opracowanie/zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjecia: KP PSP Złotów

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl