Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ćwiczenia

Ćwiczenia na wodzie z WOPR

 10 października 2018 roku zgodnie z  planem zajęć doskonalenia zawodowego którego zakres obejmuje m.in. cykliczną realizację ćwiczeń zgrywających, przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Złotowie.

Bezpośrednie działania szkoleniowe realizowano na akwenie jeziora Zaleskiego, przećwiczono elementy z zakresu wykorzystania jednostek pływających podczas wspólnych działań oraz podejmowania osób poszkodowanych z powierzchni wody. Zrealizowano szereg innych działań w zakresie doskonalenia procedur ratowniczych, które mają bezpośredni wpływ na skuteczność akcji. Równolegle doskonalono elementy łączności w tym m.in. w zakresie wykorzystania kanału łączności radiowej B112, przeznaczonego do współdziałania również właśnie z podmiotami WOPR.

Biorąc pod uwagę specyfikę powiatu złotowskiego z jego licznymi jeziorami i rzekami wspólne ćwiczenia niosą szereg korzyści na rzecz stopnia bezpieczeństwa osób przebywających nad wodami złotowszczyzny. Wspólne szkolenie przyniosło szereg nowych doświadczeń i spostrzeżeń, w podsumowaniu zgodnie stwierdzono, że tego rodzaju przedsięwzięcia będą realizowane również  w kolejnych latach by skutecznie doskonalić umiejętności strażaków PSP i ratowników WOPR.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl