Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator

Od 13 marca 2020 roku wznowiono kampanię informacyjną dotyczącą akcji prewencyjnej STOP POŻAROM TRAW.

Szczegóły kampanii znajdują się na dedykowanej stronie internetowej komendy głównej PSP www.stoppozaromtraw.pl

  STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ćwiczenia

Ćwiczenia na wodzie z WOPR

 10 października 2018 roku zgodnie z  planem zajęć doskonalenia zawodowego którego zakres obejmuje m.in. cykliczną realizację ćwiczeń zgrywających, przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Złotowie.

Bezpośrednie działania szkoleniowe realizowano na akwenie jeziora Zaleskiego, przećwiczono elementy z zakresu wykorzystania jednostek pływających podczas wspólnych działań oraz podejmowania osób poszkodowanych z powierzchni wody. Zrealizowano szereg innych działań w zakresie doskonalenia procedur ratowniczych, które mają bezpośredni wpływ na skuteczność akcji. Równolegle doskonalono elementy łączności w tym m.in. w zakresie wykorzystania kanału łączności radiowej B112, przeznaczonego do współdziałania również właśnie z podmiotami WOPR.

Biorąc pod uwagę specyfikę powiatu złotowskiego z jego licznymi jeziorami i rzekami wspólne ćwiczenia niosą szereg korzyści na rzecz stopnia bezpieczeństwa osób przebywających nad wodami złotowszczyzny. Wspólne szkolenie przyniosło szereg nowych doświadczeń i spostrzeżeń, w podsumowaniu zgodnie stwierdzono, że tego rodzaju przedsięwzięcia będą realizowane również  w kolejnych latach by skutecznie doskonalić umiejętności strażaków PSP i ratowników WOPR.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl