Strona główna
  14 grudnia 2019 roku dniem otwartej strażnicy w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie.

 

  Charytatywny bieg mikołajkowy na rzecz Jakuba Tomke   FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-04-17

Bezpieczeństwo publiczne Olczaka

12 kwietnia 2019 roku  w Sali ZCAS odbyła się kolejna gala finałowa Nagrody Powiatu Złotowskiego za 2018 rok w następujących kategoriach: Gospodarka i przedsiębiorczość, Rolnictwo, przetwórstwo rolne, ochrona środowiska, Kultura, dziedzictwo narodowe, oświata i wychowanie, Sport, turystyka i rekreacja, Bezpieczeństwo publiczne, Ochrona zdrowia i opieka społeczna, Osobowość roku i Wydarzenie roku. Jak co roku tak i w bieżącym poszczególne podmioty, stowarzyszenia, firmy i instytucje do poszczególnych kategorii zgłaszały swoich przedstawicieli, którzy w oczach swoich przełożonych wyróżnili się  ponadprzeciętnością zarówno tą zawodową jak i społeczną. Wobec powyższego Komendant Powiatowy PSP w Złotowie st. kpt. Jarosław Kołak złożył do szanownej Kapituły wniosek w kategorii Bezpieczeństwo publiczne na Zastępcę Dowódcy JRG kpt. Krzysztofa Olczaka. Jak się okazało już bezpośrednio na gali przyznawania nagród w trójce osób nominowanych znalazł się funkcjonariusz KP PSP w Złotowie, który ostatecznie decyzją Kapituły został uznany za człowieka 2018 roku w zgłaszanej kategorii. Korzystając z okazji Komendant Powiatowy wraz z załogą składa laureatowi jeszcze raz jak najserdeczniejsze gratulacje życząc tym samym wytrwałości w realizacji powierzonych obowiązków służbowych i satysfakcji z dużego wachlarzu zadań społecznych wykonywanych przez funkcjonariusza poza służbą w PSP.

 


 

 

Opracowanie/zamieścił/zdjęcia: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl