Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-05-24

Zespół Inspekcyjny KW PSP na terenie powiatu złotowskiego

23 maja 2018r. Zespół Inspekcyjny Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży  Pożarnej przeprowadził inspekcję dla sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Złotowie oraz wybranych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Tematem kontroli było sprawdzenie gotowości operacyjnej w zakresie przygotowania i realizowania działań ratowniczych podczas pożarów na obszarach leśnych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Łącznie do pozorowanego pożaru lasu zlokalizowanego nad rzeką Gwdą, będącego w administracji Nadleśnictwa Lipka zadysponowano siedem ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych typu GCBA, jeden GBA, wspartych pięcioma pojazdami typu GLM, SLKw, SLRR.

Założenie taktyczne obejmowało miedzy innymi podanie sześciu skutecznych prądów gaśniczych na rozwijający się pożar, zorganizowanie zaopatrzenia wodnego na rzecz prowadzonych działań oraz organizację łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym. Strażacy ze złotowskiej Komendy wspólnie z druhami z dziewięciu jednostek OSP zorganizowali skuteczne działania na odcinku gaśniczym, jak również zaopatrzenie wodne w formie dowożenia oraz przepompowywania. Odcinek zaopatrzenia wodnego realizowanego za pomocą linii wężowych na odcinku około 1000 metrów, zbudowano z wykorzystaniem dwóch zbiorników o dużych pojemnościach stanowiących bufory wodne. Zgromadzony zapas środka gaśniczego stanowił niezbędną rezerwę do realizacji nieprzerwanego natarcia na front pożaru. 

Przeprowadzona inspekcja potwierdziła prawidłowe przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu złotowskiego do prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych. Taki stan rzeczy jest szczególnie istotny, zważając na charakterystykę powiatu, którego blisko połowa powierzchni to kompleksy leśne zajmujące obszar blisko 80 tys. hektarów. Wnioski z inspekcji stanowić będą kolejne istotne wytyczne w zakresie cyklicznie realizowanych zajęć szkoleniowych.

Łącznie w działaniach uczestniczyły jednostki OSP Radawnica, OSP Łąkie, OSP Zalesie, OSP Okonek, OSP Jastrowie, OSP Sypniewo, OSP Święta, OSP Lipka, OSP Zakrzewo oraz JRG Złotów.

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl