Strona główna
  "Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie !"

  Potrzebna pomoc dla Viktorii

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Strona   1 | 2 | 3 |


 1. 2018-09-07 KRAJENKA – ćwiczenia na zakładzie produkcyjno-magazynowym

   7 września 2018r. ćwiczenia na zakładzie produkcyjno-magazynowym IKANO INDUSTRY w Krajence

  (...)

  »  Czytaj całość


 2. 2018-06-20 AMCOR Flexibles Złotów

  Ćwiczenia na obiekcie przemysłowym

  (...)

  »  Czytaj całość


 3. 2018-05-16 Ćwiczenia na obszarch leśnych "POLIGON 2018"

  15 maja na obszarach leśnych nadleśnictwa Okonek stanowiących zwarty kompleks leśny z obszarami zlokalizowanymi już na terenie powiatu szczecineckiego, województwo zachodniopomorskie (Nadleśnictwo Czarnobór), przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem POLIGON 2018 dla jednostek ochrony przeciwpożarowej....

  (...)

  »  Czytaj całość


 4. 2018-01-31 Ćwiczenia na obiektach magazynowych

   31.01.2018 - Ćwiczenia na obiekcie magazynowym zakładu TERG S.A. w Złotowie

  (...)

  »  Czytaj całość


 5. 2018-01-29 Ćwiczenia na zalodzonych akwenach pk. "LÓD 2018"

  Cyklicznie ćwiczenia z dziedziny ratownictwa wodnego.

  (...)

  »  Czytaj całość


 6. 2017-12-28 Ćwiczenia na zakładzie stolarskim

  28-12-2017 r. - ćwiczenia wieńczące doskonalenie zawodowe jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu złotowskiego w 2017 roku

  (...)

  »  Czytaj całość


 7. 2017-12-21 Złotów-ćwiczenia ewakuacyjne

  20-12-2017 r. - ćwiczenia ewakuacyjne na obiekcie biurowca w Złotowie

  (...)

  »  Czytaj całość


 8. 2017-12-08 Akcja "BURZA" w złotowskiej KP PSP

  07-12-2017 r. - alarmowe wzmocnie stanów osobowych wszystkich wydziałów KP PSP Złotów w ramach akcji "BURZA"

  (...)

  »  Czytaj całość


 9. 2017-10-31 Ćwiczenia praktyczne JOP w Jastrowiu

  30-10-2017 r. - ćwiczenia JOP na terenie jednego z przedsiębiorstw handlowo-usługowych w Jastrowiu.

  (...)

  »  Czytaj całość


 10. 2017-10-24 Ćwiczenia ewakuacyjne w CKZiU Złotów

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie - próbna ewakuacja

  (...)

  »  Czytaj całość


Strona   1 | 2 | 3 |

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl