Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2018-11-26

Złotów - kolejne zdarzenie kominowe

Zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu dymu na klatce schodowej budynku mieszkalnego w Złotowie przy Al. Piasta wpłynęło kilka minut po godzinie piętnastej trzydzieści. Dyżurny Stanowiska Kierowania do miejsca zgłoszonego zdarzenia zadysponował siły i środki z jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Złotowa oraz OSP Blękwit. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ustalono źródło pojawiającego się dymu, dokonano pomiarów substancji niebezpiecznych. W celu wyeliminowania zagrożenia przewietrzono klatkę schodową, palenisko w piecu CO (CO opalane opałem stałym) zostało wygaszone i oczyszczone. Pouczono właścicieli o obowiązujących przepisach ochrony przeciwpożarowej w tym o właściwej eksploatacji kotłów grzewczych, przeglądach kominiarskich.

W ramach realizowanej kampanii społecznej „CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa!” prowadzonej pod patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przekazano materiały informacyjne w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów grzewczych i ich bezwzględnej kontroli spoczywającej na właścicielach, użytkownikach i lokatorach obiektów mieszkalnych.

 

 

Opracowanie/zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl