Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-10-02

Złotów - podsumowanie współpracy

1 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie odbyło się spotkanie w trakcie, którego dokonano podsumowania zrealizowanych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej współfinansowanych w latach 2016 – 2019 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W spotkaniu uczestniczyli:

- Pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marta Kubiak,

- Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pani Aleksandra Durkowska,

- Przewodniczący Rady Powiatu złotowskiego Pan Julian Brewka,

- V-ce Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie dh Andrzej Martin,

oraz kadra kierownicza złotowskiej komendy.

W trakcie narady pani v-ce prezes WFOŚiGW przekazała na ręce komendanta powiatowego st. kpt. Jarosława Kołaka umowę na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego. Zakup symulatora zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków Fundacji Bezpieczny Powiat
w Złotowie.

W trakcie spotkania komendant powiatowy PSP przedstawił prowadzone cyklicznie zadania z zakresu prewencji społecznej realizowane na rzecz mieszkańców, a także zakres merytoryczny zrealizowanych zadań w tym zakupy sprzętu i wyposażenia oraz pojazdów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zaangażowane były środki finansowe WFOŚiGW w Poznaniu w minionych czterech latach.

Opracowanie: kpt. Krzystzof Olczak

Zamieścił/zdjęcia: st.asp. Kazimierz Wiebskowksi

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl