Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-07-02

Doskonalenie zawodowe JRG m-c czerwiec

1.    Rozpoznania operacyjne – ćwiczenia na obiektach.

W ramach cyklicznie realizowanych działań związanych z zabezpieczeniem własnego obszaru chronionego, strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach na obiektach zakładu produkcyjnego branży poligraficznej AMCOR Złotów oraz przerobu materiałów włókienniczych LAMBRECHT Okonek. W trakcie działań doskonalono m.in. współdziałanie zastępów PSP z jednostkami OSP, organizację łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym, wdrażanie procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz dowodzenie pododdziałem pożarniczym w zakresie praktycznej realizacji założeń taktycznych.


 

2.    Ratownictwo na obszarach wodnych.

W ramach doskonalenia zawodowego w tym w zakresie wykorzystania sprzętu pływającego w szczególności łodzi ratowniczych przeprowadzone zostały ćwiczenia na akwenie jeziora Piaskowego, gdzie w ramach kilku etapowego założenia dokonano sprawdzenia podniesienia stanów osobowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej a następnie dysponowania zastępów PSP wraz z łodziami na w/w akwen gdzie doskonalono m.in. możliwości wodowania, operowania na akwenach oraz podejmowanie i ewakuację osób poszkodowanych zarówno z powierzchni wody jak również z terenów odciętych przez anomalia pogodowe, gdzie potencjalny dostęp istnieje wyłącznie od strony linii brzegowej danego akwenu.

3.    Ratownictwo chemiczne i ekologiczne.

 Doskonalono działania w kontekście dekontaminacji wstępnej w tym m.in. w zakresie budowy, sprawiania i obsługi pneumatycznej kabiny dekontaminacyjnej oraz pozostałego osprzętu i wyposażenia znajdującego się na przyczepce, jako niezbędnego elementu na terenie akcji w przypadku wyznaczenia strefy zagrożenia gdzie w konsekwencji zachodzi potrzeba dekontaminacji ratowników i wyposażenia przez nich używanego.

 

 

4.    Taktyka zwalczania pożarów.

 Skuteczna realizacja działań ratowniczych z zakresu gaszenia pożarów wymaga prawidłowego zorganizowania zaopatrzenia wodnego – w myśl tej zasady doskonalono budowę punktów czerpania wody, pobór wody ze zbiorników naturalnych, sprawianie przenośnych zbiorników wodnych – tworzenie buforów jak również bezpośrednio obsługę autopomp i motopomp pożarniczych i pozostałej armatury wodno-pianowej.

 


 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl