Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-11-10

Cykliczne utrwalanie zasad pierwszej pomocy w Świętej

9 listopada 2018 roku funkcjonariusz KP PSP w Złotowie wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętej przeprowadzili 4 akcje prewencyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świętej. Spotkania były związane z przypomnieniem dzieciom zasad postępowania w ramach pierwszej pomocy a także z przestawieniem bieżących kampanii prewencyjnych dotyczących przede wszystkim zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.

Instruktaż strażaków wraz z praktycznymi ćwiczeniami dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, pozwolił na utrwalenie wśród ponad 100 uczniów klas I – V oraz wychowawców zasad postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia związanego z zatrzymaniem akcji serca. Ćwiczenia wzbogacono również o przekazanie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), coraz liczniej występujących na terenie powiatu. AED, które znajdują się obecnie w wielu strażnicach OSP, poza resuscytacją krążeniowo-oddechową są niezbędne w większości przypadków zatrzymania akcji serca.

Cykliczne spotkania funkcjonariuszy oraz druhów z dziećmi i młodzieżą dają wymierne efekty w postaci rosnącej świadomości i umiejętności naszych podopiecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu możemy być pewni, że w potrzebie, będziemy mogli otrzymać natychmiastową i świadomą pierwszą pomoc ze strony naszych wychowanków.

Opracował/wprowadził: st. str. Maciej Palacz
Zdjęcia: OSP w Świętej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl