Strona główna

 

  LIST PREZESA RADY MINISTRÓW PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO.

 

  List Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego   "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku"

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-07-03

Pożegnanie ze służbą D-cy JRG st. kpt. Jacka Baranowskiego

28 czerwca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Jacka Baranowskiego po ponad 28 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Podczas uroczystości obecni byli Komendant Powiatowy PSP w Złotowie st. kpt. Jarosław Kołak z zastępcą bryg. Leszkiem Wójcikiem  Starosta Złotowski Ryszard Goławski, d-cy JRG z sąsiednich komend, byli komendanci i d-cy JRG współpracujący z Jackiem Baranowskim, znajomi, rodzina, oraz koleżanki i koledzy z komendy.

Starszy kapitan Jacek Baranowski przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1992 roku od stanowiska stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie. Następnie pełnił służbę na stanowiskach podoficerskich, gdzie w listopadzie 2006 roku objął stanowisko dowódcy zmiany. W 2011 roku objął stanowisko zastępcy  dowódcy JRG, a od kwietnia 2016 roku piastował funkcje dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie. W trakcie swojej służby starszy kapitan Jacek Baranowski ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu i studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich na Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W Okresie pełnienia służby został wyróżniony licznymi oznaczeniami i medalami, między innymi: odznaczenie wzorowy strażak i wzorowy kierowca, brązowy, srebrny, złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, złoty medal „Za długoletnia służbę” i brązowe odznaczenie „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Kolega Jacek dał się poznać jako funkcjonariusz zaangażowany w życie jednostki,  odpowiedzialnie wykonujący zadania służbowe. Wielokrotnie narażał życie i zdrowie w działaniach ratowniczych na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Życzymy spełnienia wszelakich planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Tekst i foto: bryg. Tomasz Manikowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl