Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2020-01-10

Spotkanie złotowskiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

9 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne zorganizowane dla Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koła nr 32 działającego przy Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie.

Prezes Koła Andrzej Kacprzak przywitał wszystkich zebranych gości i gospodarzy oraz nowo wstępujących członków Jacka Baranowskiego i Tomasza Cieślika. Komendant powiatowy st. kpt. Jarosław Kołak za swoim pośrednictwem przekazał życzenia noworoczne od komendanta głównego PSP w Warszawie bryg. Andrzeja Bartkowiaka. Na spotkaniu omówiono wprowadzenie nowego statutu dla emerytów pożarnictwa, wysokość składki członkowskiej oraz plany na bieżący rok, a także poinformowano o ilości zatwierdzonych wniosków socjalnych dla członków koła. Podczas wolnych rozmów Komendant poinformował o najbliższych planach remontowych Komendy na następne lata.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem słodkich upominków dla członków Koła.

opracowała: str. Mirosława Igman
zdjęcia: KP PSP w Złotowie
wprowadził: st. str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl