Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2020-01-24

Pożar budynku mieszkalnego

21 stycznia 2020r. o godz. 10.06 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w okolicach m. Zakrzewo, budynek znajduje się w kompleksie leśnym przy lokalnej linii kolejowej. Na miejsce zadysponowano niezwłocznie zastępy ze złotowskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej w tym grupę operacyjną a także trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych. Po dojeździe na miejsce akcji, kierujący działaniem ratowniczym potwierdził, że pożar obejmuje parter oraz poddasze obiektu, niszcząc m.in. pokrycie dachowe. Podjęto działania gaśnicze w tym z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego. Ustalono wstępnie, że budynek stanowi obecnie formę nieużytkowanego pustostanu. Potwierdzono w zdarzeniu brak osób poszkodowanych a prowadzone działania pozwoliły na ograniczenie pożaru i w konsekwencji jego ugaszenie. Okoliczności przyczyny pożaru ustala policja wspólnie z zarządcą obiektu.

W działaniach zaangażowanych było łącznie 10 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 22 druhów z jednostek OSP Zakrzewo, OSP Głomsk i OSP Lipka.

 

 

 

opracował: kpt. Krzysztof Olczak

zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl