Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2020-01-03

Pożar budynku mieszkalnego

2 stycznia 2020 r. o godz. 8.30 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpływa zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Głubczyn. Na miejsce zdarzenia zadysponowano niezwłocznie dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krajenka oraz zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Złotowa wraz z grupa operacyjną komendanta powiatowego. Po dojeździe, w wyniku rozpoznania potwierdzono, że pożar powstał wewnątrz budynku i rozwija się w elementach konstrukcyjnych stropu i ścian obejmując m.in. drewnianą konstrukcje obiektu. Przystąpiono niezwłocznie do działań ratowniczych, wykonano m.in. otwory rewizyjne, dzięki czemu dotarto do ukrytych zarzewi pożaru, następnie prowadząc działania gaśnicze pożar został ograniczony i ugaszony.

W działaniach uczestniczyły jednostki OSP Augustowo-Głubczyn, OSP Krajenka, OSP Blękwit oraz trzy zastępy Państwowej Straży Pozarnej.

W tym miejscu apelujemy do wszystkich użytkowników różnorakich urządzeń i systemów grzewczych o zachowanie szczególnej ostrożności w ich eksploatacji tak, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenia pożarowe, będące m.in. następstwem nieprawidłowego ich użytkowania bądź wad powstałych w toku użytkowania bądź montażu.

opracował: kpt. Krzysztof Olczak
zamieścił: st.str. Maciej Palacz
zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl