Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2020-02-06

Spotkania w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży

W ramach prowadzonych działań z zakresu prewencji społecznej, związanych z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w okresie ferii, funkcjonariusze KP PSP w Złotowie gościli młodzież z powiatu kościańskiego, uczestniczącą w obozie sportowym w Złotowie.

Uczestnicy w pierwszej części spotkania zapoznali się z zagrożeniami w trakcie wypoczynku zimowego oraz możliwymi niebezpieczeństwami we własnym domu przy wykorzystaniu symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych. Omówiono zasady prawidłowego postępowania w przypadku spostrzeżenia zagrożenia a także wskazano na niebezpieczeństwa związane z sezonem grzewczym i tlenkiem węgla.

W drugiej części przedstawiono funkcjonowanie stanowiska kierowania komendanta powiatowego. Przypomniano prawidłowe zasady powiadamiania o zagrożeniu, w szczególności w zakresie prawidłowego określania lokalizacji zdarzenia i przekazywania telefonicznie wymaganych informacji służbom ratowniczym.

W ostatniej części przedstawiono codzienne zadania i obowiązki strażaków służących na podziale bojowym. Młodzież zapoznała się z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych funkcjonariuszy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zapoznała się z pojazdami i sprzętem wykorzystywanym przez strażaków, odpowiadając jednocześnie na zadawane przez młodzież pytania. Na zakończenie zademonstrowano próbę alarmowania w przypadku konieczności podjęcia działań interwencyjnych.

Prowadzone przez strażaków spotkania i prelekcje z uczestnikami wypoczynku na terenie powiatu złotowskiego pozwalają na przekazanie i utrwalenie wielu cennych informacji dotyczących unikania niebezpieczeństw zarówno w miejscach użyteczności publicznej jak i własnych domach. Tego typu działania jednocześnie pozwalają na urozmaicenie wypoczynku dzieci i młodzieży, dlatego są pozytywnie odbierane przez samych uczestników jak i organizatorów obozów.

opracowanie: st. str. Maciej Palacz
zdjęcia: KP PSP w Złotowie

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl