Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2020-01-10

LIPKA – prewencyjnie wśród młodszych i starszych

9 stycznia 2020r. złotowscy strażacy w ramach cyklicznie realizowań działań prewencji społecznej związanej m.in. z propagowaniem zasad bezpieczeństwa pożarowego, przedstawianiem możliwych potencjalnych zagrożeń związanych z okresem grzewczym w tym bezpośrednio ze strony przysłowiowego „ CZADU” czyli tlenku węgla jak również prezentując podstawowe zagadnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zadania i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury w Lipce. W bibliotece gminnej przedstawili powyższe zagadnienia i tematy dla grupy przedszkolaków pn. Sówki z Przedszkola Gminnego, którzy odwiedzali właśnie lipkowską placówkę, kolejne spotkanie miało również miejsce w domu kultury, gdzie tym razem dla grupy dorosłych mieszkańców działających pod nazwą Aktywni 55+ Sami Swoi strażacy przedstawili również szereg informacji i zagadnień tak aby na co dzień każdy z nas mógł dbać i zabiegać o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych.

Każde takie spotkanie to okazja do obopólnej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dla każdej ze stron, zarówno bezpośrednio dla uczestników jak i samych strażaków, którzy prezentując zagadnienia bezpieczeństwa starają się to zrealizować w sposób maksymalnie ciekawy i interesujący tak aby dotrzeć do słuchaczy, nawiązać kontakt
i rozmowę, bo przecież „BEZPIECZEŃSTWO JEST CIEKAWE I WARTO SPORO WIEDZIEĆ NA TERAZ I NA PRZYSZŁOŚĆ”


opracował: kpt. Krzysztof Olczak

zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Lipce

zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl