Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator   STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2020-02-17

Zlotów - awaryjna praca złotowskich strażaków

W dniu siedemnastego lutego w godzinach dopołudniowych złotowscy strażacy w raz z pracownikami biura zarządzania kryzysowego starostwa powiatowego przystąpili do realizacji ćwiczeń pod kryptonimem „ALARM 2020”. Główny cel ćwiczeń dotyczył podjęcia próby uruchomienia zapasowego stanowiska kierowania komendanta powiatowego w obiekcie starostwa i odwrotnie „Stałego Dyżuru” w budynku komendy powiatowej PSP w Złotowie. Przyjęte założenia strażaków pozwoliły na uruchomienie łączności radiowej i wymianę informacji z Komendą Powiatową w Pile, Chodzieży i Szczecinku oraz pośrednio ze służbą dyżurną komendy wojewódzkiej PSP w Poznaniu. W ramach uruchomionego programu do obsługi zaistniałych zdarzeń na powiecie przyjęto testową informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu i wykonano powiadamianie wybranej jednostki OSP. Alarmowanie OSP odbyło się przy wykorzystaniu sieci łączności PCZK poprzez GCZK i dalej gońcem z samorządu gminnego z pojazdem do jednostki OSP. Ponadto do kontroli uzyskanej łączności i podglądu działania GPS wykorzystano pojazdy JRG w Złotowie, których przemieszczanie śledzono na uruchomionych mapach. Jeden z pojazdów operacyjnych poruszający się w terenie przeznaczony był również do wykonywania powiadamiania wskazywanych JOP. Do przepływu informacji z SKKW wykorzystano pocztę służbową poprzez tel. komórkowy SK.  W pewnym momencie realizowanych epizodów ćwiczeń wprowadzono element całkowitej utraty zasilania energetycznego w nowo uruchomionym miejscu pracy. Z JRG zadysponowano zestaw prądotwórczy przy użyciu, którego ponownie do pomieszczeń czasowego SK wykonano zasilanie awaryjne i przepięto wszystkie urządzenia pod zasilanie z zewnętrznego źródła energii. Kolejne działania skutkowały przemieszczeniem się do obiektów, KP PSP w Złotowie, gdzie funkcyjni pracownicy starostwa powiatowego po uruchomieniu radiostacji PCZK nawiązali łączność ze wszystkimi GCZK działającymi w budynkach samorządowych. Ćwiczenia pozwoliły na zobrazowanie mocnych i słabszych elementów całego ogniwa przekazu informacji, powiadamiania, dysponowania JOP i obsługi czasowej zaistniałych zdarzeń w skrajnie niekorzystnych warunkach. Całość realizowanych ćwiczeń była nadzorowana ze strony samorządu przez Szefa PZZK wicestarostę Małgorzatę Sameć a ze strony strażackiej przez zastępcę komendanta bryg. Leszka Wójcika.

Opracowanie/zdjęcia/zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl