Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-11-24

Narada operacyjno-szkoleniowa OSP

23 listopada 2018 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence odbyła się narada operacyjno-szkoleniowa z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu złotowskiego. Organizatorami narady byli Komendant Powiatowy PSP w Złotowie st.kpt. Jarosław Kołak wspólnie z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie dh Andrzejem Kacprzakiem. Jednostki OSP reprezentowali poszczególni Prezesi i Naczelnicy oraz wydelegowani druhowie odpowiedzialni za realizację zadań operacyjnych w swoich jednostkach.   Stronę służbową PSP reprezentowali funkcjonariusze wydziału operacyjnego, kwatermistrzowskiego oraz dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej złotowskiej komendy. W trakcie narady omówiono zrealizowane zagadnienia szkoleniowe i operacyjne dotyczące roku bieżącego w tym stopień realizacji zadań związanych z zakupami wyposażenia, sprzętu i remontów strażnic z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości a także krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W ramach realizowanej ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa!” Komendant Powiatowy st.kpt. Jarosław Kołak osobiście przedstawił podstawowe założenia programu i jego cele, mające przede wszystkim za zadanie pełne zobrazowanie zagrożeń występujących w okresie grzewczym w tym głównie ze strony tzw. cichego zabójcy, którym jest tlenek węgla a także zmniejszenie liczby ofiar pożarów w mieszkaniach i budynkach jednorodzinnych.

W trakcie narady w ramach dyskusji przedstawiono również aktualne wnioski z realizowanych działań ratowniczych i szkoleń, mając głównie na względzie utrzymanie wymaganego poziomu gotowości operacyjnej i skuteczności działań ratowniczych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny służby, jako nieodłącznego elementu profesjonalnych działań jednostek ochrony przeciwpożarowej. W trakcie narady nakreślono także główne cele do realizacji w nadchodzącym roku 2019 w tym m.in. obejmujące doskonalenia pododdziałów wojewódzkiego odwodu operacyjnego w ramach utworzonych plutonów ratowniczych, dalsze doskonalenia wdrażanej organizacji zaopatrzenia wodnego oraz bieżących szkoleń dla jednostek OSP.

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił/zdjęcia st. asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl