Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-06-14

Sześć epizodów ćwiczeń PSP i PZZK

14 czerwca 2018 roku przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia zgrywające w ramach, których doskonalono współdziałanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Wielowątkowe założenie, będące konsekwencją wystąpienia lokalnych anomalii pogodowych, głównie silnych wiatrów i ich następstw miało za zadanie doskonalenie w zakresie współpracy Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, stanowiska kierowania w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz lokalnych struktur zarzadzania kryzysowego w poszczególnych gminach powiatu złotowskiego, dodatkowo dokonano awaryjnego uruchomienia systemów łączności poszczególnych stanowisk szczebla powiatowego w miejscach zastępczych. Równolegle uwzględniając skutki atmosferycznego frontu burzowego do szkoleniowych praktycznych działań zadysponowano zastępy ze złotowskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej, której strażacy doskonalili działania w zakresie organizacji akcji, wykorzystania sprzętu ratowniczego w tym również łodzi na akwenie, w przypadku konieczności dotarcia do miejsc trudno dostępnych a następnie ewakuację poszkodowanych i wdrażanie procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – działania przeprowadzono na Jeziorze Piaskowym i terenie przyległym, jak również placu KP PSP, gdzie dodatkowo przećwiczono działania ratownicze w zakresie usuwania skutków wypadków komunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych, wykonywaniem dostępu do poszkodowanych, ewakuację i wdrażanie procedur z zakresu kpp.

Całość prowadzonych działań nadzorował osobiście Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Jarosław Kołak wraz z zastępcą bryg. Leszkiem Wójcikiem oraz Szef PZZK v-ce starosta złotowski Daniel Sztych.

W toku przeprowadzonych ćwiczeń dokonano praktycznego sprawdzenia wielu procedur z zakresu organizacji łączności, działań ratowniczych i współdziałania różnych podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych a wnioski i spostrzeżenia pozwolą na dalsze ciągłe doskonalenie prowadzenia działań interwencyjnych.

 

Opracowanie kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia st. asp. Kazimierz Wiebskowski, st.str. Maciej Palacz

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl