Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ćwiczenia
2019-09-30

ZŁOTÓW – ćwiczenia na poligonie

25 września 2019 r. na terenie i obiektach 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej obejmujące doskonalenie współdziałania zastępów Wojskowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym zadaniem było zrealizowanie określonych założeń taktycznych obejmujących m.in. likwidację i usuwanie skutków wypadków komunikacyjnych oraz gaszenie pożarów w obrębie budynków administracyjno-użytkowych. Wspólnie przećwiczono szereg wyznaczonych założeń taktycznych z zakresu m.in. ratownictwa technicznego, taktyki gaszenia pożarów, wdrażania procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz organizacji akcji ratowniczej.Do ćwiczeń zadysponowane zostały wyznaczone siły i środki 21 Centralnego Poligonu Lotniczego, zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Złotowie oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Jastrowia oraz Sypniewa.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl