Strona główna
  Film promujący Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu   FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa PSP w Złotowie poszukuje 3 kandydatów do pełnienia służby.

Termin składania dokumentów wyznaczony jest na 30 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia (link)

  Nabór kandydatów do pełnienia służby w KP PSP w Złotowie break


Aktualności
2019-08-05

Doskonalenie zawodowe JRG - lipiec

1. Ćwiczenia na obiektach.

W ramach realizowanych zgodnie z planem doskonalenia zawodwego ćwiczeń na obiektach i ćwiczeń zgrywających z jednostkami ochotniczych straży pożarnych przeprowadzone zostały praktyczne szkoleniowe założenia na obiekcie pływalni Laguna w Złotowie oraz budynku administrtacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie.

2. Rozpoznania operacyjne.

Przeprowadzono rozpoznanie operacyjne obszarów charakterystycznych na terenie powiatu złotowskiego, które obejmowały m.in. kompleks leśny Góra Brzuchowa (najwyższe wznisienie na terenie powiatu 208 m n.p.m.) oraz akwen jeziora Zaleskiego.  W ramach w/w działań rozpoznano możliwości prowadzenia działań ratowniczych w tym dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, charakterystykę akwenu i możliwości wodowania jednostek pływających.

 

3. Ratownictwo wodne.

Doskonalono realizację działań ratowniczych w zakresie podstawowym przewidzianym dla podmiotów KSRG, w tym wodowanie jednostek pływających oraz wykorzystanie sprzętu ratowniczego przewidzianego do działań na akwenach a także bezpośrednio podejmowanie osób poszkodowanych z powierzchni wody.

 

 

4. Ratownictwo wysokościowe.

Przećwiczono w formie praktycznej  wykorzystanie i sprawianie sprzętu pneumatycznego w tym skokochronu ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostki oraz omówiono z zaleceniem do ciągłej realizacji podstawowe zasady bhs i  taktyki obowiązujace  w tej dziedzinie ratowniczej.

5. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

Doskonalo obsługę i wykorzystanie pojazdów pożarniczych w sytuacji poruszania się w trudnych warunkach terenowych oraz prowadzenia działań gaśniczych. Omówiono i doskonalono techniki bezpośredniego zabezpieczenia pojazdów z wykorzystaniem m.in. zraszaczy podwoziowych a także obsługę autopomp w tym zasysanie wody z zewnętrznego źródła.

6. Prewencja społeczna.

W ramach propagowania zagadnień prewencji społecznej wsród dzieci i młodzieży realizowano zadania związane z  przedstawianim specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej, ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w tym w formie pokazów sprzętu i wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej. Zadania realizowano na terenie JRG Złotów dla odwiedzających zorganizowanych grup oraz bezpośrednio w terenie m.in. na obozowiskach harcerskich zorganizowanych na terenie powiatu.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl