Strona główna
  14 grudnia 2019 roku dniem otwartej strażnicy w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie.

 

  Charytatywny bieg mikołajkowy na rzecz Jakuba Tomke   FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-08-05

Doskonalenie zawodowe JRG - lipiec

1. Ćwiczenia na obiektach.

W ramach realizowanych zgodnie z planem doskonalenia zawodwego ćwiczeń na obiektach i ćwiczeń zgrywających z jednostkami ochotniczych straży pożarnych przeprowadzone zostały praktyczne szkoleniowe założenia na obiekcie pływalni Laguna w Złotowie oraz budynku administrtacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie.

2. Rozpoznania operacyjne.

Przeprowadzono rozpoznanie operacyjne obszarów charakterystycznych na terenie powiatu złotowskiego, które obejmowały m.in. kompleks leśny Góra Brzuchowa (najwyższe wznisienie na terenie powiatu 208 m n.p.m.) oraz akwen jeziora Zaleskiego.  W ramach w/w działań rozpoznano możliwości prowadzenia działań ratowniczych w tym dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, charakterystykę akwenu i możliwości wodowania jednostek pływających.

 

3. Ratownictwo wodne.

Doskonalono realizację działań ratowniczych w zakresie podstawowym przewidzianym dla podmiotów KSRG, w tym wodowanie jednostek pływających oraz wykorzystanie sprzętu ratowniczego przewidzianego do działań na akwenach a także bezpośrednio podejmowanie osób poszkodowanych z powierzchni wody.

 

 

4. Ratownictwo wysokościowe.

Przećwiczono w formie praktycznej  wykorzystanie i sprawianie sprzętu pneumatycznego w tym skokochronu ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostki oraz omówiono z zaleceniem do ciągłej realizacji podstawowe zasady bhs i  taktyki obowiązujace  w tej dziedzinie ratowniczej.

5. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

Doskonalo obsługę i wykorzystanie pojazdów pożarniczych w sytuacji poruszania się w trudnych warunkach terenowych oraz prowadzenia działań gaśniczych. Omówiono i doskonalono techniki bezpośredniego zabezpieczenia pojazdów z wykorzystaniem m.in. zraszaczy podwoziowych a także obsługę autopomp w tym zasysanie wody z zewnętrznego źródła.

6. Prewencja społeczna.

W ramach propagowania zagadnień prewencji społecznej wsród dzieci i młodzieży realizowano zadania związane z  przedstawianim specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej, ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w tym w formie pokazów sprzętu i wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej. Zadania realizowano na terenie JRG Złotów dla odwiedzających zorganizowanych grup oraz bezpośrednio w terenie m.in. na obozowiskach harcerskich zorganizowanych na terenie powiatu.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl