Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator   STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-05-09

Powiatowy Dzień Strażaka

09-05-2019 roku strażacy powiatu złotowskiego obchodzili Powiatowy Dzień Strażaka. Uroczystość została zorganizowana i przeprowadzona na placu komendy powiatowej PSP w Złotowie. Oprócz braci strażackiej powiatu złotowskiego, funkcjonariuszy komendy i pracowników korpusu służby cywilnej w strażackim święcie uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

 1. Pani Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Poseł na Sejm RP
 2. Pani Marta Kubiak, Poseł na sejm RP
 3. Pan Marcin Porzucek, Poseł na Sejm RP
 4. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP reprezentował Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej  PSP w Poznaniu st. kpt. Michał Kierzek
 5. Pan Ryszard Goławski, Starosta Złotowski
 6. Pan Julian Brewka, Przewodniczący Rady Powiatu
 7. Pani Małgorzata Sameć, V-ce starosta
 8. Ks. Jacek Salwa, Duszpasterz Strażaków Powiatu Złotowskiego.
 9. st. bryg. Piotr Pierzyński, były Komendant Powiatowy PSP w Złotowie
 10. bryg. Maciej Kubacki, Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie
 11. Komendanta Powiatowego PSP w Pile reprezentował Zastępca st. kpt. Paweł Kamiński
 12. dh Andrzej Martin, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu
 13. dh Andrzej Kacprzak, Prezes ZOP ZOSP RP w Złotowie
 14. Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Złotowie reprezentował Zastępca nadkom. Marcin Kowalski
 15. Burmistrza Miasta Złotowa reprezentowała zastępca Pani Małgorzata Chołodowska
 16. Pan Piotr Lach, Wójt Gminy Złotów
 17. Pan Stefan Kitela, Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
 18. Pani Dorota Murach, Zastępca Wójta Gminy Zakrzewo
 19. Pan Przemysław Kurdzieko, Wójt Gminy Lipka
 20. Pan Marek Winiarski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie
 21. Pani Joanna Harbuzińska – Turek, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie
 22. Pan Damian Szcześniak, Dyrektor RDLP Piła Kalina w asyście przedstawicieli Nadleśnictw powiatu złotowskiego.
 23. Emeryci i renciści Komendy Rejonowej i Powiatowej PSP w Złotowie

W trakcje uroczystości strażacy powiatu złotowskiego otrzymali wyróżniania, medale, nagrody i awanse na wyższe stopnie służbowe.  Ze strony samorządu powiatowego dla poszczególnych jednostek oraz druhów i druhen OSP zostały wręczone tytuły honorowe „OSP roku”, „Strażak roku”, „Działacz roku”, „Kronikarz roku”. W pierwszym przemówieniu gospodarz uroczystości komendant powiatowy st. kpt. Jarosław Kołak przywitał przedstawicieli władz państwowych, samorządowców, zaproszonych gości i strażaków przybyłych na uroczystość.

Następnie  głos zabrał przedstawiciel wielkopolskiego komendnata PSP st.kpt Michał Kierzek, który również podziękował za sumienność w realizacji codziennych zadań, pogratulował wszystkim awansowanym i wyróżnionym.        W kolejności  zaproszeni goście,  złożyli strażakom podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej służbie na rzecz drugiego człowieka.

Poniżej osoby, które zostały awansowane i wyróżnione z okazji  „Powiatowego Dnia Strażaka”

Rozkazami personalnymi awansowani zostali do stopnia brygadier mł. bryg. Tomasz Manikowski, do stopnia starszy kapitan kpt. Jacek Baranowski, do stopnia aspirant mł. asp. Krzysztof Waldowski, do stopnia młodszy ogniomistrz, st. sekc. Michał Falba, st. sekc. Karol Kajewski, st. sekc. Bartłomiej Krawczyk do stopnia starszy sekcyjny; sekc. Marcin Kwasigroch

Decyzją Komendanta Powiatowego awansowali na wyższe stanowiska służbowe strażacy jednostki ratowniczo-gaśniczej;

Na stanowisko starszy operator sprzętu; ogn. Wojciech Baranowski, ogn. Jacek Pietrzak, mł. ogn. Piotr Gapa, mł. ogn. Piotr Poczekajło

Na stanowisko operator sprzętu specjalnego; mł. asp. Michał Krawczyk, ogn. Tomasz Dworzański, mł. ogn. Michał Falba, mł. ogn. Bartłomiej Krawczyk

Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób  wyróżniający  Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP  bryg. Andrzej Bartkowiak  przyznał nagrody finansowe następującym funkcjonariuszom; bryg. Manikowski Tomasz, asp. Waldowski Krzysztof, ogn. Waldowski Bartosz.

„Medalami za długoletnią służbę” na wojewódzkich obchodach dnia strażaka odznaczeni zostaną: złotym bryg. Leszek Wójcik  i st. kpt. Jacek Baranowski , brązowym st. kpt Jarosław Kołak. Ponadto st. kpt. Jacek Baranowski w dniu 10 maja 2019 roku w Poznaniu zostanie odznaczony odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego odznaczeni zostali:

„Złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”; asp. Adam Baranowski, ogn. Wojciech Baranowski    

„Srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”; st. ogn. Łukasz Jałoszyński    

„Brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”; ogn. Tomasz Dworzański

Starosta powiatu złotowskiego wyróżnił tytułami honorowymi  jednostki i strażaków powiatu złotowskiego  w następujących kategoriach

Jednostkami roku 2018 zostały; OSP w Krajence, OSP w Lotyniu, OSP w Wersku

Działaczem roku 2018 zostali: dh Paweł Łosoś z OSP Podróżna, dh Grzegorz Chałubek z OSP Batorowo, dh Przemysław Jasiłek z OSP Radawnica

Strażakiem roku 2018  zostali: dh Marzena Viola z OSP Łąkie, dh Weronika Bartosz z OSP Osówka, dh Patrycja Padło z OSP Lotyń, dh Filip Staszewski z OSP Zalesie

 

Opracowanie: st. str. Piotr Żurek

Zamieścił: bryg. Tomasz Manikowski

Zdjęcia: st. str. Maciej Palacz

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl