Strona główna


Ćwiczenia
2019-03-25

Bory Kujańskie 2019

22 marca 2019r. przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające, których organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Złotowie wspólnie z Nadleśnictwem Złotów. Ćwiczenia zorganizowane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenów powiatu złotowskiego, pilskiego i sępoleńskiego (woj. kujawsko-pomorskie). Łącznie do gaszenia pozorowanego pożaru lasu zadysponowano 30 pojazdów pożarniczych w obsadzie 130 strażaków wspartych służbami Policji oraz Administracji Lasów Państwowych. Realizację poszczególnych zadań obserwowali i ocenili m.in. członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pani v-ce starosty Małgorzaty Sameć a także przedstawiciele gminy Zakrzewo, na terenie której realizowano ćwiczenia, z Panią v-ce Wójt Dorotą Murach na czele. Całość szkoleniowej akcji koordynował zorganizowany sztab oraz kadra dowódcza złotowskiej komendy powiatowej. W trakcie działań doskonalono m.in. dowodzenie poszczególnymi pododdziałami na poziomie taktycznym, organizację punktu przyjęcia sił i środków a także łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym. Zwieńczeniem założenia było podjęcie skutecznych ciągłych działań gaśniczych w zagrożonym kompleksie leśnym m.in. poprzez organizację zaopatrzenia wodnego w oparciu o wskazane punkty czerpania wody. Zrealizowano zaopatrzenie wodne za pomocą wężowych linii zasilających o łącznej długości ponad 3000 metrów z zastosowaniem buforów wodnych - przenośnych zbiorników szybkorozstawialnych na poszczególnych odcinkach bojowych.

Realizowane cyklicznie na przestrzeni minionych lat na terenie powiatu złotowskiego ćwiczenia zgrywające z udziałem znacznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej wspartych innymi służbami i instytucjami, pozwalają na regularną ocenę gotowości całego lokalnego systemu.

Co za tym idzie, wyciągnięte z ćwiczeń wnioski pozwalają na dalsze doskonalenie szeroko wymiarowego współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami ochotniczych straży pożarnych i innymi podmiotami.

 

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: Andrzej Ławniczak, Michał Falba, st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl