Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-12-20

Złotów - grudniowa odprawa

20 grudnia 2019r. w komendzie powiatowej PSP w Złotowie przeprowadzona została narada z udziałem całego stanu osobowego jednostki oraz kadry kierowniczej, której przewodniczył osobiście komendant powiatowy st.kpt. Jarosław Kołak. Grudniowa odprawa miała na celu m.in. podsumowanie mijającego roku w zakresie zrealizowanych zadań inwestycyjnych, szkoleniowych oraz operacyjnych zarówno bezpośrednio na terenie złotowskiej komendy oraz w odniesieniu do całego powiatu złotowskiego we współdziałaniu z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, służbami współdziałającymi oraz lokalnymi samorządami.

Ze względu na okres przedświąteczny nie zabrakło również bożonarodzeniowych życzeń, adresowanych zarówno bezpośrednio do pracowników i funkcjonariuszy, ale również do rodzin i najbliższych, aby zdrowia, wytrwałości i pogody ducha nie zabrakło także w nadchodzącym nowym 2020 roku.

Zwieńczeniem narady było m.in. wręczenie awansów na wyższe stanowiska służbowe, z dniem 1 grudnia 2019:

- na stanowisko d-cy zastępu awansowany został mł.asp. Marcin Bratoszewski,

- na stanowisko technika awansowany został st.str. Maciej Palacz,

 

opracował: kpt. Krzysztof Olczak

zdjęcia: KP PSP Złotów

zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl