Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2017-09-14

Rozpoznania operacyjne obiektów zabytkowych

W pierwszej połowie września br. strażacy z wydziału kontrolno-rozpoznawczego oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej złotowskiej Komendy przeprowadzili rozpoznania operacyjne połączone z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do obiektów zabytkowych w tym również budynków sakralnych wytypowanych na terenie powiatu złotowskiego.

Działaniami objęto obiekty zabytkowych kościołów w miejscowościach Brokęcino, Stara Wiśniewka i Piecewo oraz inne charakterystyczne budowle, jak wodociągowa wieża ciśnień w Złotowie oraz wieża obserwacyjna na górze Tecława w m. Okonek. Należy zaznaczyć, że w/w dwie wieże wybudowane na przełomie IX / XX wieku spełniały różnorakie funkcje użytkowe w tym np. wieża w Okonku, jako dostrzegalnia przeciwpożarowa służyła do 2009 roku czy złotowska wieża wodociągowa działająca nieprzerwanie od roku 1913 przez 99 lat do roku 2012 w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Przeprowadzone działania pozwoliły na rozpoznanie obiektów, ich specyfiki a także terenu w zakresie prowadzenia potencjalnych działań ratowniczych w tym sprawiania sprzętu specjalistycznego na przykładzie podnośnika hydraulicznego SH-24 oraz organizacji zaopatrzenia wodnego na rzecz prowadzenia działań gaśniczych.

Opracowanie: mł. kpt. Krzysztof Olczak, str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl