Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ćwiczenia

Ćwiczenia na obiekcie Sądu Rejonowego

W dniu 22 września br. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie wspólnie z druhami z jednostki OSP Radawnica przeprowadzili ćwiczenia na obiekcie Sądu Rejonowego w Złotowie. 

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie zasad i sposobu przeprowadzania ewakuacji z budynku użyteczności publicznej, gdzie bezpośredniej ewakuacji podlegał obiekt sądu a także prokuratury rejonowej i przyległe kancelarie prawne, wszystkie zlokalizowane w jednym budynku administracyjnym. Dodatkowo doskonalono prowadzenie działań gaśniczych w zakresie pożarów wewnętrznych, obsługę sprzętu ratowniczego w tym podnośnika hydraulicznego SH-24 oraz skokochronu MORATEX. Przećwiczono także wdrażanie procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w odniesieniu do osób poszkodowanych oraz przypomniano pracownikom administracji najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

Całość realizowanego szkoleniowego założenia taktycznego obserwowali bezpośrednio Komendant Powiatowy PSP w Złotowie kpt. Jarosław Kołak oraz zastępca Komendanta bryg. Leszek Wójcik a także Prezes Sądu Rejonowego w Złotowie Pan Marcin Dziamski.

 opracował: mł. kpt. Krzysztof Olczak, str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl