Strona główna
  14 grudnia 2019 roku dniem otwartej strażnicy w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie.

 

  Charytatywny bieg mikołajkowy na rzecz Jakuba Tomke   FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-12-10

Prewencja społeczna na Jarmarku Mikołajkowym w Jastrowiu

W dniu 9 grudnia 2018 roku w ramach Jarmarku Mikołajkowego w Jastrowiu na Placu im. Jana Pawła II, funkcjonariusze KP PSP w Złotowie utworzyli stanowisko prewencyjne w ramach akcji prewencyjno-edukacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Akcja związana z sezonem grzewczym i pożarami sadzy w kominach, które powstają w domostwach mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie oraz zagrożeniami z tlenkiem węgla, gdzie do śmiertelnego zatrucia dwóch osób doszło 4 grudnia 2018 roku w jednym z budynków w Jastrowiu. Strażacy uczestnikom jarmarku przekazywali informacje o tematyce dbania o przeglądy i czyszczenia przewodów kominowych, zapewnienia prawidłowego opału, zapewnienia przeglądów urządzeń grzewczych gazowych, zapewnienia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach gdzie takie urządzenia się znajdują. Również przekazywano ulotki o powyższej tematyce i rozpowszechniano zakup i montaż czujek w domostwach które mogą uratować nam życie.

Informacja: mł. bryg. Tomasz Manikowski

Zdjęcie: Redakcja Aktualności Lokalne  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl