Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator   STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2020-02-20

Narada roczna - sprawozdanie z działalności KP PSP w Złotowie za 2019 rok

20 lutego 2020 roku o godzinie 09.00 w siedzibie KP PSP w Złotowie, podsumowano stan bezpieczeństwa na obszarze chronionym oraz realizację zadań przez komendę powiatową i jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu w 2019 roku.

W naradzie uczestniczyli: wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Dariusz Matczak, poseł na Sejm RP Marta Kubiak, Starosta Powiatu Złotowskiego Ryszard Goławski, Wicestarosta Powiatu Złotowskiego Małgorzata Sameć, komendant powiatowy PSP w Czarnkowie bryg. Maciej Kubacki, były komendant powiatowy PSP w Złotowie st. bryg w st. spocz. Zbigniew Wójcik i jego ówczesny zastępca asp. sztab w st. spocz. Janusz Winnicki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie Andrzej Kacprzak, komendant powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk, ksiądz proboszcz parafii św. Rocha w Złotowie Jacek Salwa, przedstawiciel Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Michał Nowak, nadleśniczowie i przedstawiciele administracji Lasów Państwowych z terenu powiatu złotowskiego, wójtowie, burmistrzowie, komendanci i prezesi Zarządów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz pozostali zaproszeni goście.

Uroczystość odbyła się w sali narad budynku komendy powiatowej pod przewodnictwem komendanta powiatowego PSP w Złotowie st. kpt. Jarosława Kołaka, który na podstawie prezentacji multimedialnej zdał uczestnikom spotkania sprawozdanie z działalności za 2019 rok.  Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu w 2019 roku, z którymi KP PSP w Złotowie współpracuje nie tylko pod względem czysto operacyjnym, szkoleniowym i doskonalenia zawodowego strażaków, ale także szeroko rozumianej prewencji społecznej wśród mieszkańców naszego powiatu.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrała poseł na Sejm RP, wielkopolski komendant wojewódzki PSP, starosta złotowski, komendant powiatowy Policji i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie. Następnie na ręce osób i instytucji wspierających działalność operacyjną oraz realizowane inwestycje w komendzie, złotowski komendant powiatowy PSP przekazał specjalne podziękowania w postaci okolicznościowych dyplomów.

Gratulacje w postaci dyplomów popłynęły również przez funkcyjnych do Ochotniczych Straży Pożarnych, które w ramach corocznych przeglądów technicznych zostały najwyżej ocenione przez komisję powołaną przez komendanta powiatowego. Wyróżnienia za jesienne przeglądy techniczne otrzymały jednostki OSP KSRG Blękwit, Święta, Krajenka i Okonek, a spoza systemu jednostki OSP Augustowo-Głubczyn, Głomsk, Wersk, Kujan i Zalesie.

Miłym akcentem narady było również ogłoszenie informacji o powierzeniu przez biskupa bydgoskiego Jana Tyrawę księdzu proboszczowi parafii św. Rocha w Złotowie Jackowi Salwa funkcji społecznego kapelana – Duszpasterza Strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu złotowskiego.

Po zakończeniu narady wszyscy uczestnicy przemieścili się na plac manewrowy w celu zapoznania się z realizowaną w KP PSP w Złotowie nową inwestycją – budową boksów garażowych i zewnętrznej myjni stanowiącej kompleks budowlany z istniejącymi budynkami garażowymi.

Opracowanie/zamieścił: st. asp. Kazimierz Wiebskowski
Zdjęcia: st. str. Maciej Palacz

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl